Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Uznesenia MZ MČ BNM - 2012

          Redakčné oznámenie o oprave uznesenia č. 10/30 zo dňa 17.04.2012Vytvorené: 30.01.2012 10:54, webman