Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Územný plán zóny Zátišie - HattalovaVytvorené: 18.09.2019 11:11, webman