Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore
Hore
Kde, kedy a čo? Podrobný program KULTÚRNEHO LETA 2018 V NOVOM MESTE
29.06.2018

Kde, kedy a čo? Podrobný program KULTÚRNEHO LETA 2018 V NOVOM MESTE

Vážení Novomešťania a návštevníci našej mestskej časti! Mests…
Od 26. júna sa na Kuchajde cvičí LETNÝ FITNESS. Každý utorok a štvrtok
25.06.2018

Od 26. júna sa na Kuchajde cvičí LETNÝ FITNESS. Každý utorok a štvrtok

Kultúrne leto 2018 v Novom Meste je otvorené a v rámci neho sm…
Šiesty park za osem rokov! Nové Mesto modernizuje Ľudové námestie
22.05.2018

Šiesty park za osem rokov! Nové Mesto modernizuje Ľudové námestie

Park na Ľudovom námestí v bratislavskom Novom Meste už čoskoro…

Úprava pracovného času pre zamestnancov Miestneho úradu od 20. do 23. augusta

Z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zdravia zamestnancov pred poškodením v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o po…

Z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zdravia zamestnancov pred poškodením v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o po…

Úprava pracovného času pre zamestnancov Miestneho úradu

Z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zdravia zamestnancov pred poškodením v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o po…

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá opatrovateľa/ku, zdravotnú sestru/zdravotníckeho asistenta do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle) - (zastupovanie počas dlhodobej PN)

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul.1, 832 91 Bratislava  hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu: opatrovateľ/ka, zdravotná sestra/zdravotnícky asistent do Za…

ZÁKAZ predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov dňa 09.08.2018, v čase od 19.00 hod. do 24.00 hod. na športovom podujatí

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v zmysle ustanovenia § 17 ods. 9 zákona č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákon…

Park JAMA bude vo štvrtok a v sobotu zatvorený, dokončujú sa práce na novom povrchu dráhy

Vo štvrtok 9. augusta a v sobotu 11. augusta sa budú dokončovať práce na novom povrchu spodnej bežeckej dráhy parku Jama. Park preto bude pre verejnosť v tieto dni zat…

Hasiči vyhlásili zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov - od 1. augusta až do odvolania

Dôležitá informácia pre občanov! Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a …

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto oznamuje občanom, že v dňoch 06. 08. 2018 – 17. 08. 2018 bude úsek osvedčovania listín a podpisov na listinách na Junáckej č. 1 z te…

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách bude v dňoch 06. 08. – 17. 08. 2018 mimo prevádzky

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto oznamuje občanom, že v dňoch 06. 08. 2018 – 17. 08. 2018 bude úsek osvedčovania listín a podpisov na listinách na Junáckej č. 1 z te…

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu  pracovník/čka do denného centra seniorov (organizačno -administ…

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá pracovníka do denného centra seniorov (organizačno -administratívny pracovník) na znížený úväzok

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu  pracovník/čka do denného centra seniorov (organizačno -administ…

Hore
Hore