Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Návrh na deviatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2021 26.11.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Návrh na ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2021 29.10.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ B-NM k 30.6.2021 01.10.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Návrh na 7. zmenu rozpočtu MČ B-NM na pripomienkovanie 10.09.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2021 11.06.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2020 18.05.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2021 11.05.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2021 14.04.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2021 26.03.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2021 17.02.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ...2021 zo dňa .......... . 2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 20.01.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2021 - 2023 05.01.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2020 23.11.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2021 - 2023 23.11.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ...2020 zo dňa .......... . 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 20.11.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2020 15.10.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2020 07.09.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Návrh na prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 07.09.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ B-NM k 30.6.2020 07.09.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Návrh na prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 07.09.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
1 2 3 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaPosledná aktualizácia: 25.08.2023 10:39
Hore
Hore
Hore