Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 29.05.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 08.03.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021 - PRÍJMY a VÝDAVKY, Návrh kapitálových výdavkov na roky 2019-2021 18.02.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Návrh na zmenu rozpočtu použitia Rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2018 17.09.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Záverečný účet za rok 2017 03.05.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Návrh zmeny vo Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo 14. februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 24.11.2017 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Návrh zmeny vo Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 24.11.2017 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Návrh zmeny vo Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ BNM 24.11.2017 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 25.05.2017 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č..../2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto 23.01.2017 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. .../2016 z ..... decembra 2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava- 01.12.2016 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. ..../2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto 01.12.2016 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2016 30.05.2016 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 25.05.2016 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2016 13.04.2016 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Návrh VZN mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č.../2015 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto 25.11.2015 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Návrh VZN mestskej časti Bratislava Nové Mesto o podmienkach poskytovania dotácií a grantov z rozpočtu MČ BNM 25.11.2015 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava Nové Mesto na roky 2016 - 2018 11.11.2015 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Návrh VZN mestskej časti Bratislava Nové Mesto o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu MČ BNM 28.09.2015 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Návrh Záverečného účtu MČ Bratislava - Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 11.05.2015 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
1 2 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore