Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Asistent/ka oddelenia životného prostredia a územného plánovania (zastupovanie počas PN) 12.08.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Správca areálu Park JAMA 15.07.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný/á referent/ka referátu územného plánovania 06.07.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka pre výstavbu a investičnú činnosť - rozpočtár 06.07.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný/á referent/ka oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad) 06.06.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Právnik/právnička 27.05.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný/á referent/ka oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad) 26.05.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na obsadenie funkcie: RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU, Česká 10, 831 03 BRATISLAVA 23.05.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúca/i referátu obslužných činností 23.05.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúca/i referátu správy budov 23.05.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica z osobného vypočutia kandidátov na pozíciu riaditeľ/ka EKO-podniku verejnoprospešných služieb 19.05.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Opatrovateľ/ka pre poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby 11.05.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka rozpočtu a referent/ka miestneho poplatku za rozvoj 04.05.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Doručovateľ miestneho úradu 04.05.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Matrikár/matrikárka 04.05.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica zo stretnutia Výberovej komisie na pozíciu riaditeľ/riaditeľka EKO-podniku verejnoprospešných služieb dňa 25.04.2022 o 16:00 hod. 04.05.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica z otvárania obálok vedúca/i referátu obslužných činností 26.04.2022
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica z otvárania obálok vedúca/i referátu správy budov 26.04.2022
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Právnik/právnička 22.04.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu PRÁVNIK/PRÁVNIČKA na oddelení právnom, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov 21.04.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore