Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
D_BA_Guthause na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 13077/3, 13077/12, 13077/13, 13114/1 a 22001/1 – LV nezaložený, reg. E-KN parc.č. 22001/1 – LV 5567, 13089 – LV 5719 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 24.09.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"BA_UHR ZS a RR bod Bratislava Uhrová ulica – Projekt rekonfigurácie základňovej stanice GSM LTE siete Slovak Telekom – Midband rekonfigurácia“, na ul. Uhrová č. 1, na pozemku parc. č. 5538/1, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 22.09.2020 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Postúpenie odvolania proti vydanému územnému rozhodnutiu: Bytový dom – Vila Magurská - medzi ulicami Magurská, Rozvodná a Likavská v Bratislave, k. ú. Vinohrady 22.09.2020
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Oprava HV prípojky do OST Kutuzovova 698 Kutuzovova od OŠ4/1 – OŠ4 a po OST 698 Kutuzovova“ na pozemkoch parc. č. 11700/39, 11700/28, 11700/37, 11700/30, 11710/2, 11710/4 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 16.09.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BA_RAC ZS a RR bod Bratislava Račianska - modernizácia existujúcej technológie“ nachádzajúcej sa na streche bytového domu so súpisným číslom 1508, na ul. Račianska č. 23, na pozemkoch parc. č. 11927/1 a 11927/2, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 16.09.2020 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BA_DER ZS a RR bod Bratislava Dérera - modernizácia existujúcej technológie“ nachádzajúcej sa na streche bytového domu so súpisným číslom 2749, na ul. L. Dérera č. 2, na pozemku parc. č. 6090/7, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 16.09.2020 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
BA_Nové Mesto, Mandľovníková, NNK“ na Mandľovníkovej ulice na pozemkoch reg. KN „C“ parc. č. 22303 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislava 11.09.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Obnova bytového domu Bartoškova 2; Pri starej prachárni 5-9 v Bratislave“, súpisné číslo 129, na pozemkoch parc. č. 11301/1, 11301/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 07.09.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bytový dom Matúškova – na nároží ulíc Matúškova a Pod strážami na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 6486, 6487 (objekt) a prípojky inžinierskych sietí) a 21675 (prípojky inžinierskych sietí) v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 07.09.2020 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Midband rekonfigurácia ZS a RR bodu BA Čsl. Parašutistov“ umiestnenej na streche bytového domu a časti strešnej nadstavby so súpisným číslom 211, na ul. Čsl. Parašutistov č. 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 28.08.2020 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Midband rekonfigurácia ZS a RR bodu BA Kyjevská“ umiestnenej na streche bytového domu so súpisným číslom 1633, na ul. Kyjevská č. 2 a 4 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 11796/1 a 11796/2, k. ú. Nové Mesto 28.08.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„TH Bratislava Nové Mesto - Rekonštrukcia sekundárne rozvody ÚK a TV 1. etapa“, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 28.08.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Administratívne budovy - blok A až D a sklady“ v areáli Palma na Račianskej ulici v Bratislave, súpis. č. stavieb 10193 na pozemkoch parc. č. 13203/1, 13207/4 a 13203/6 a stavby súpis. č. 10439 na pozemku parc. č. 13208/22 v k.ú. Nové Mesto 26.08.2020 Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné povolenie po vydanom územnom rozhodnutí: „Bytový dom LE FAN“ na Vajnorskej ulici v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 13635/3, 13634/1 a 13634/2 katastrálne územie Nové Mesto 26.08.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia bytového domu, Plzenská 1,3„ na Plzenskej ulici č. 1,3, na pozemku parc. č. 11403 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 25.08.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena účelu užívania nebytového priestoru na „Stomatologickú kliniku MDD. Openko“ so stavebnými úpravami, na ulici Sliačska ulica 1A v Bratislave, na pozemku parc.č. reg. 12100/137, katastrálne územie Nové Mesto 24.08.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné povolenie: „Odstránenie porúch, obnova a zateplenie bytového domu„ na ulici Kominárska č.6, súpisné č. 142 na pozemkoch parc. č. 11462/8 a 21996/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 24.08.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné povolenie: „Stavebné úpravy v byte“ v byte č. 8 na 4.NP, v bytovom dome na ulici Pri starej prachárni 131/2, súpisné číslo 131, na pozemku parc. č. 11263/1 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 24.08.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova bytového domu na Hálkovej 46-52, Bratislava“, so súpisným č. 723, na pozemku parc. č. 12694, 12696, 12697/1, 2,3, 12699/1,2 v katastrálnom území Nové Mesto 21.08.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Výmena vnútorných rozvodov“ v bytom dome so súpisným číslom 1659, na ul. Šuňavcova č. 1-3 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 11828/5 a 11828/6, v katastrálnom území Nové Mesto 19.08.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore