Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Dom Varšavská,“ na ul. Varšavská, na pozemkoch parc. č. 13061/1, 2, 5 a 22063 v kat. území – Nové Mesto v Bratislave 21.08.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Pergola pri bazéne, Bratislava-Slanec – na pozemkoch parc.č. 4439/6, 4439/10 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 20.08.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova bytového domu na ul.Československých parašutistov 13,15,17,19 na pozemku parc.č. 12200/6, 12200/7, 12200/8 a 12200/9 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 20.08.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Líniová stavba: „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 4.SC, Vajnorská 1“ 19.08.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ na ulici Nobelova 42 - 48A v Bratislave, súpis. č. na pozemkoch parc. č. 11917/1, 2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 19.08.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Zateplenie a komplexná obnova bytového domu“ na ulici Mikovíniho 5 a 7 v Bratislave, súpis. č. 1623, na pozemku parc. č. 11917/1, 2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 15.08.2019 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Parkovacie miesta Odborárska ulica“, pozemky parc. č. 13443/229, 13443/228, 13443/162, 13443/163, 13443/164, 13443/165, 13443/166, 13443/167, 13443/168, 13443/169, 13443/225, 13443/226, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 14.08.2019 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva k odstráneniu nedostatkov a doplnenie podania „Novostavba rekreačnej chaty,“ na pozemkoch parc. č. 18052/16, /17 v katastrálnom území - Vinohrady, v lokalite Vtáčnik v Bratislave 13.08.2019 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„obchodný priestor“ na „telocvičňa, fitness“ priestor č. 1.1. na prízemí polyfunkčného objektu na Nobelovej ulici č. 12A v Bratislave, so súpis. č. 13816 na pozemku parc. č. 13443/20 v katastrálnom území Nové Mesto 08.08.2019 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova fasády bytového domu“ so súpisným číslom 1370 na ul. Trnavská cesta č. 1 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11253, v katastrálnom území Nové Mesto 08.08.2019 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Nariadenie ústneho pojednávania: „Zateplenie a obnova bytového domu Škultétyho 10-18, Kukučínova 2-4, Bratislava“ na pozemkoch parc.č. 11404, 11402 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 05.08.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Nariadenie ústneho pojednávania: „Rekonštrukcia balkóna, byt č. 15,“ v bytovom dome súp. č. 270, na ul. Osadná č. 14 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11573/1, katastrálne územie Nové Mesto 05.08.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
,,Novostavba rodinného domu“ na Kĺzavej ul. v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 19386/1, 19387/1 v katastrálnom území Vinohrady 01.08.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rodinný dom EXTEMPORE na pozemku reg.KN-C parc.č. 4439/2 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 31.07.2019 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vydanie rozhodnutia na odstránenie garáží v lokalite Zátišie, v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 12781/16 (ev. č. 4338/3), 12781/24, 12781/40 (ev. č. 4363/3), 12780/1 a 12780/68 v kat. úz. Nové Mesto 25.07.2019 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebná úprava mezonetového bytu č. 16 – rozdelenie na 2 bytové jednotky“ na 5. poschodí bytového domu so súpis. č. 2263, na pozemku parc. č. 9089/1 v katastrálnom území Staré Mesto, na ulici 29.augusta č. 11/c v Bratislave 24.07.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o pokračovaní územného konania – zmena podkladov návrhu na vydanie územného rozhodnutia „Rekonštrukcia objektu – polyfunkčný objekt“ na Kominárskej ulici, na pozemkoch parc. č. 11462/1, 11462/5 a 11462/43 v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 24.07.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozšírenie kapacity štrkového hospodárstva v PREMAC BA na pozemkoch s parc.č. 23067/24 v katastrálnom území Nové Mesto, Bratislava 22.07.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odstránenie stavby „nebytovej budovy“ na pozemku parc. č. 12082/1, v katastrálnom území Nové Mesto, na rohu Račianskej a Pionierskej ulici v Bratislave 19.07.2019 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1, na ul. V. Tegelhoffa 4, Bratislava“ časť stavby: SO 002 NFŠ Suterén, SO 003 NFŠ Štadión, k. ú. Nové Mesto 19.07.2019 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore