Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Vyjadrenie účastníkov konania k obsahu odvolania - východná a severovýchodná hranica areálu Istrochemu, prístupová komunikácia do administratívnej budovy Istrochemu, Nobelova ulica, juhozápadná a severozápadná hranica železničného telesa 18.01.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bytový dom – UNITAS, Šancová 55 – 57, Sanácia, obnova a zateplenie obvodového plášťa, so súpisným č. 3569, na pozemku parc.č. 11442, v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 18.01.2018 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Upovedomenie o obsahu podaného odvolania – Výzva účastníkom konania na vyjadrenie „Nadstavba bytového domu Kyjevská 1,3,5,7 v Bratislave“ 18.01.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Doposlanie opätovného oznámenie o začatí územného konania stavby „Zariadenie sociálnych služieb“ , pozemky parc.č. 5780/1,2/ a 5183/2,4,5,6 v katastrálnom území Staré Mesto v Bratislave 18.01.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby a nariadenie ústneho pojednávania „Priestor č. 1-5“, na prízemí bytového domu so súp. č. 1509 na pozemkoch parc. č. 11887/2,3,4 v k.ú. Nové Mesto, na Račianskej ul. č. 29 12.01.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oprava rozhodnutia č. 2006/2017/SILJ-17 zo dňa 19.09.2017 12.01.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového komplexu Nová Doba II“, na Vajnorskej ul. č. 48-62 v Bratislave so súpisným č. 1356 na pozemku parc. č. 11285/2 v katastrálnom území Nové Mesto 12.01.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby " BA_Est-Žabí majer, 2. stavba, vývody 22kV – Kabelizácia 22kV vzdušných vedení VN 212 a VN 411" na Ceste mládeže, Kamzík, Laurotová, Neronetová, Horská v katastrálnych územiach Nové Mesto, Vinohrady, Rača v Bratislave 12.01.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena stavby pred dokončením stavby: " Rodinný dom " na pozemkoch parc. č. 6322/3, 6322/4, 6323/2, 6323/3, 21669/5, 6323/8 a 6323/9 v katastrálnom území Vinohrady, na Vidlicovej ul. v Bratislave 10.01.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 5 na prízemí bytového domu so súpisným č.269 na pozemku parc. č. 11564/1 v katastrálnom území Nové Mesto, na Osadnej 8 v Bratislave 10.01.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena povolenej reklamnej stavby spojená so zmenu doby trvania reklamnej stavby na fasáde garážového domu Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9/A, 9/B v Bratislave, súp.č. 12985, na pozemku parc. č. 23013/18, 19, katastrálne územie Nové Mesto 10.01.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena povolenej reklamnej stavby spojená so zmenu doby trvania reklamnej stavby na fasáde garážového domu Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9 v Bratislave, súp.č. 12985, na pozemku parc. č. 23013/17, katastrálne územie Nové Mesto 10.01.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Obnova bytového domu Sibírska 53-­65 Bratislava“, na Sibírskej ul. č. 53-­65 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11777/1,/2,/3,/4,/5,/6,/7 v katastrálnom území Nové Mesto 09.01.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho pojednávania na stavbu „Obnova bytového domu“ na Družstevnej ulici č. 4, 6, 8, v Bratislave na pozemku parc. č. 11258/3 v katastrálnom území Nové Mesto 09.01.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Bellavita Residence“ bytové domy so 120 bytmi, Tupého ulica Bratislava, na pozemku parc.č. 4431/1, 4796/1, 4797, 4798/1,4800/1,/2,/7,/8,/9,/12,/13,/14,/15 v katastrálnom území Vinohrady 05.01.2018 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Weinberg Residence – dve vily, Koliba Vinohrady, Strážna ul. Bratislava, parc. č. 4419/1,2 a 4420 04.01.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bytový dom Budyšínska 3, Bratislava 04.01.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 27 na 9. NP bytového domu so súpisným č.11301 na pozemku parc. č. 5619/4 a 5617/1 v katastrálnom území Vinohrady, na Rozvodnej 13/c v Bratislave 21.12.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Vstavba bytov do podkrovia," bytového domu na pozemku parc. č. 13444/12 v katastrálnom území Nové Mesto, na Odborárskej 38, 40 v Bratislave 21.12.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
" Bytový dom, Pod strážami" na pozemkoch parc. č. 6506/71, 6506/72, 6506/73, 6506/93 a 6506/94 v katastrálnom území Vinohrady 21.12.2017 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore