Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Rozhodnutie - RODINNÝ DOM s dvomi bytovými jednotkami 23.05.2024 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Novostavba rodinného domu 23.05.2024 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - RODINNÝ DOM s dvomi bytovými jednotkami 22.05.2024 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Bytový dom na Stromovej ulici v Bratislave 22.05.2024 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania - echo Briežky – 3 rodinné domy, Bratislava-Nové Mesto 20.05.2024 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Stavebné úpravy v byte Kataríny Bačovej a Branislava Saba 20.05.2024 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Upovedomenie o stavebnom konaní v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby - Rekonštrukcia a prístavba rekreačnej chaty 20.05.2024
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o doplnení spisového materiálu - Rekonštrukcia bytov 8. a 10. Vajnorská 16 15.05.2024
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác – oznámenie - Rekonštrukcia rozvodov a výťahov v bytovom dome Teplická 1, 3, 5 v Bratislave 15.05.2024 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Obnova bytového domu 15.05.2024 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Nové Mesto, Jeséniova 15.05.2024 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania, MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ - Ružinovská radiála (MET RR) 07.05.2024 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Rekonštrukcia fasády polyfunkčného domu Račianska 20/A, Bratislava 16.04.2024 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním - Rodinný dom - Lopúchová 10.04.2024 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Upovedomenie o začatí územného konania na umiestnenie stavby - Rodinný dom Na Ahoji 25.03.2024
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Areál KOLIBA, bytové domy, Brečtanova ul., Bratislava" 18.03.2024 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia - Novostavba polyfunkčného komplexu Stollwerck Residence, Račianska ul. Bratislava 14.03.2024 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia a kópie jeho doplnenia - Obnova a dostavba časti areálu PALMA, Račianska 76, 831 02 Bratislava 14.03.2024 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania na umiestnenie stavby - RODINNÝ DOM s dvomi bytovými jednotkami 11.03.2024 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie informácie o podaní žiadosti - Polyfunkčná budova a parkovací dom Kaufland 07.03.2024 Predĺženie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaPosledná aktualizácia: 25.08.2023 10:39
Hore
Hore
Hore