Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny, rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 12008/1, k. ú. Nové Mesto na Pionierskej ulici v Bratislave 13.02.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6139/4 v k. ú. Vinohrady na Cádrovej ul. v Bratislave 13.02.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 6 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6547/2 k. ú. Vinohrady na Strážnej ulici v Bratislave 06.02.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 14 ks drevín a 4 ks kríkových porastov, rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 6144, 6142/2 a 6139/5 v k. ú. Vinohrady, na ulici Jaskový rad v Bratislave 28.01.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12899 k. ú. Nové Mesto na Varšavskej ulici v Bratislave 25.01.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18311/1 v k. ú. Vinohrady v lokalite Čremchovej ul. v Bratislave 21.01.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13664/137 k. ú. Nové Mesto na Turbínovej ulici v Bratislave 16.01.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 17093/7 k. ú. Nové Mesto na ulici Stará Vajnorská v Bratislave 11.01.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 6 ks drevín , rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19326/6 v k. ú. Vinohrady v lokalite Starej Klenovej ul. v Bratislave 10.01.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6908 k. ú. vinohrady na ulici Na spojke v Bratislave 10.01.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 8 ks drevín, rastúcich na pozemkoch reg. "C" KN p. č. 5677/2 a 5677/7, k. ú. Vinohrady na Magurskej ulici 08.01.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 16 ks drevín - pozemky reg. „C“ KN parc. č. 6144,6142/2,6139/5, k. ú. Vinohrady, Jaskový rad 18.12.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 11 ks drevín a 1 ks krovitého porastu rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 11744/14, 11749/5, 11749/7, 11749/3, 11749/4 k. ú. Nové Mesto na Račianskej ulici v BA z dôvodu plánovanej výstavby 17.12.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 4689/10 k. ú. Vinohrady v lokalite Briežky v Bratislave 14.12.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12727, k. ú. Nové Mesto na rohu Riazanskej a Hálkovej ulice v Bratislave 13.12.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti MČ Bratislava-Vajnory o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 82/4 v kat. ú. Vajnory, v areáli Materskej školy na Koniarkovej ul. č. 9 v Bratislave 28.11.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12221/1v kat. ú. Nové Mesto, v areáli základnej školy Za kasárňou 2 v Bratislave 26.11.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11312/2 k. ú. Nové Mesto na Českej ulici v Bratislave 23.11.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 19 ks drevín a 2ks skupín krov rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13636/1 k. ú. Nové Mesto na Turbínovej ulici v Bratislave 23.11.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18996/5 k. ú. Vinohrady na Peknej ceste v Bratislave 20.11.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore