Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 7 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN č. 1253/6, 1254/7, 968/1, 15537/12, 15568/38, 1001/2, 15559/1, k. ú. Ružinov v Bratislave 26.04.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 8 ks drevín a 1 ks krovitého porastu rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. 15140/7, 15140/14, k. ú. Nové Mesto, na ulici Trnavská cesta v Bratislave 24.04.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. 3006, k. ú. Dúbravka a na pozemku registra „C“ KN parc. 1112/1, k. ú. Dúbravka na ulici Pri kríži v Bratislave 24.04.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 15 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. 15140/14, k. ú. Nové Mesto, na ulici Trnavská cesta v Bratislave 24.04.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19400/43 v k. ú. Vinohrady na Vlárskej ul. v Bratislave 10.04.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 16 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 19571/8, 19573/8, 19575/1 k. ú. Vinohrady na Partizánskej lúke v Bratislave 09.04.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 8 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 13664/74 a 13664/93 v k. ú. Nové Mesto, na Turbínovej ulici v Bratislave 04.04.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 4 ks drevín na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 11285/2 k. ú. Nové Mesto na Vajnorskej ulici v Bratislave 26.03.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 17 ks drevín na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 12781/2, 12780/1 k. ú. Nové Mesto na ulici Zátišie v Bratislave 20.03.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 1 ks ihličnatého stromu – 1 ks smreka obyčajného (Picea abies) s obvodom kmeňa 80 cm, rastúceho na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/1 v k. ú. Vinohrady na Jahodovej ulici v Bratislave 20.03.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 14 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN č. č. 1225/78, 1222/23, 1222/3, 1207/11, 15679/10, 15679/8, 1207/3, 1227/10, k. ú. Ružinov v Bratislave 11.03.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. 19326/5, k. ú. Vinohrady, na Klenovej ulici v Bratislave 07.03.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. 15111/40, k. ú. Nové Mesto na Tomášikovej ulici v Bratislave 06.03.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13607/19 v k. ú. Nové Mesto v lokalite Novej Rožňavskej ul. v Bratislave 05.03.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 11 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13525/1, k. ú. Nové Mesto na Nobelovej ulici v Bratislave 01.03.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 4 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6194/45 v k. ú. Vinohrady na Vidlicovej ul. v Bratislave 27.02.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny a 1 m2 porastu rastúcich na pozemku registra „E“ UO parc. č. 12788, k. ú. Nové Mesto v lokalite Pluhovej ul. v Bratislave 26.02.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 15123/26 a 15123/117 v k. ú. Nové Mesto, v areáli bývalých tenisových kurtov v Bratislave 20.02.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 30 ks drevín a 7 ks skupín krov rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15138/52, k. ú. Nové Mesto a pozemku registra „C“ KN parc. č. 21949/13, k. ú. Ružinov, na ulici Trnavská cesta v Bratislave 14.02.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny, rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 18437/5, k. ú. Vinohrady, na Neronetovej ulici v Bratislave 13.02.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore