Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11313/2 v kat. ú. Nové Mesto, v areáli základnej školy 27.08.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín, rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 4985/17 a 6547/2 v k. ú. Vinohrady na Strážnej ul. v Bratislave 20.08.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18207/1 v k. ú. Vinohrady na Čremchovej ul. v Bratislave 19.08.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku parc. č. 7176 v k. ú. Vinohrady (Ulica Pod strážami v Bratislave) z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín a bezpečnostných dôvodov 30.07.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku parc. č. 18177/13 v k. ú. Vinohrady (Sovia ulica v Bratislave) z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dreviny a plánovanej úpravy pozemku 30.07.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemku parc. č. 18177/2 v k. ú. Vinohrady (Sovia ulica v Bratislave) z dôvodu nepriaznivých rastových podmienok, zhoršeného zdravotného stavu a plánovanej úpravy pozemku 30.07.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku parc. č. 6379/3 v k. ú. Vinohrady (Vidlicová ulica v Bratislave) z dôvodu realizácie stavby „RD nad Stanicou“ 23.07.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 10 stromov a 8 kríkových porastov – Jeséniova ul. v Bratislave 23.07.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6727/3 v k. ú. Vinohrady na Jeséniovej ul. v Bratislave 19.07.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks tuje riasnatej rastúcej na pozemkoch registra „E“ UO parc. č. 1-4770/4 v k. ú. Nové Mesto, na ulici Cesta na Senec v Bratislave 28.06.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 72 ks drevín – k. ú. Petržalka 26.06.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemkoch parc. č. 5440/26, 50, 51, 68, 72 v k. ú. Vinohrady, Stromová ulica v Bratislave 26.06.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 24 ks stromov a 1 ks krovitého porastu, rastúcich na pozemkoch parcely registra „C“ KN č. 13410/1, 13410/8, 13410/9 a 13410/10 v kat. ú. Nové Mesto v Bratislave na Jurskej ulici 24.06.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15123/13 v k. ú. Nové Mesto na Bajkalskej ulici v Bratislave 17.06.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13695/4, k. ú. Nové Mesto, ktorý je v majetku spoločnosti Istrochem Reality, a. s., na Chemickej ulici č. 6 v Bratislave 07.06.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o výrube 3 ks drevín rastúcich na pozemku parc. č. 21648/7 v k. ú. Vinohrady, Jahodová ulica v Bratislave 06.06.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 1 ks dreviny rastúcej na pozemku parc. č. 6775 v k. ú. Vinohrady, Bellova ulica v Bratislave 06.06.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 10 ks stromov a 6 ks krovitých porastov, rastúcich na pozemkoch parcely registra „C“ KN č. 19470/26,19470/29,19470/30, 19465/44 a 19465/45 v kat. ú. Vinohrady v Bratislave na Vlárskej ulici 29.05.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 2 ks ihličnatých stromov, rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22306/17, k. ú. Vinohrady v lokalite Vlárskej ul. v Bratislave 29.05.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5998/41 v k. ú. Vinohrady na ul. Cesta na Kamzík v Bratislave 29.04.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore