Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o predĺženie lehoty na vykonanie výrubu a termínu na realizáciu náhradnej výsadby stanovených rozhodnutím č. 34209/8911/2017/ZP/KMEA zo dňa 23.10.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.11.2017 23.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 23 ks drevín a 2 ks krovitých skupín s celkovou rozlohou 1038 m2 rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. 13410/4,13410/5,13410/6,13410/7 k. ú.Nové Mesto, na Jurskej ulici v Bratislave 22.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks jaseňa a 1 ks náletovej dreviny s rozlohou 20 m2 rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19326/5 v k. ú. Vinohrady na Starej Klenovej ulici v Bratislave 17.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o predĺženie termínu na realizáciu náhradnej výsadby stanovených v rozhodnutí č. 7271/945/2018/ZP/KOLP zo dňa 26.02.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.04.2018 16.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 131310 v k. ú. Nové Mesto v areáli materskej školy na Osadnej ulici v Bratislave 16.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13057/1 v k. ú. Nové Mesto na Račianskej ulici v Bratislave 16.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 21378/1 v k. ú. Staré Mesto (Hviezdoslavovo námestie v Bratislave) a registra „E“ UO parc. č. 9013 v k. ú. Staré Mesto 15.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „E“ UO parc. č. 11326/1 v k. ú. Nové Mesto (Plzenská ulica v Bratislave) z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu danej dreviny 11.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o predĺženie lehoty na vykonanie výrubu a termínu na realizáciu náhradnej výsadby stanovených v rozhodnutí č. 2697/1158/2018/ZP/KMEA zo dňa 29.01.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.02.2018 10.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 27 ks drevín, rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 13525/1, 13513/3 a 13527 v k. ú. Nové Mesto v parku na Nobelovej ulici v Bratislave 10.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22773/1, k. ú. Nové Mesto, na ulici Za Kasárňou v Bratislave 10.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín a 85 m2 krovitých porastov rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 7213/1, 7214, k. ú. Vinohrady, na ulici Jaskov rad v Bratislave 04.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5540/12 v k. ú. Vinohrady (Uhrova ulica v Bratislave) 19.09.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „E“ KN parc. 11258/2, k. ú. Nové Mesto, na Družstevnej ulici 6 v Bratislave 17.09.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 25 ks stromov a 6 ks krov. porastov, rastúcich na pozemkoch parc. č. 15138/52 v k. ú. Nové Mesto a 5 ks stromov a 1 ks krík. porastu, rastúcich na pozemku parc. č. 21949/13 v k. ú. Ružinov 17.09.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „E“ UO parc. č. 13020 a 13018 v k. ú. Nové Mesto (Riazanská ulica v Bratislave) 16.09.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6128/1 v kat. ú. Vinohrady, v areáli ZŠ a MŠ na Cádrovej ulici 16.09.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11313/2 v kat. ú. Nové Mesto, v areáli základnej školy 27.08.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín a krovitého porastu rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 18216/19 a 18216/20 v k. ú. Vinohrady (Brusnicová ulica v Bratislave) z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín 27.08.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12959 v k. ú. Nové Mesto (Brezovská ulica v Bratislave) z dôvodu realizácie stavby 27.08.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore