Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2933, 2962/2, 2819, 2822/16, k. ú. Dúbravka (rôzne lokality) v Bratislave 13.07.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 5435/113 a 5435/114 v k. ú. Vinohrady (Limbová ulica v Bratislave) 29.06.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 17063/16 v k. ú. Nové Mesto, na ulici Stará Vajnorská v Bratislave 24.06.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 13 ks drevín druhu topoľ čierny, rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13669/4, k. ú. Nové Mesto, na Rožňavskej ulici v Bratislave 22.06.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu pagaštan konský rastúci na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22839/2, k. ú. Nové Mesto, na Leteckej ulici v Bratislave 19.06.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5771/1, k. ú. Vinohrady, na Stromovej ulici v Bratislave 16.06.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11476/28 v k. ú. Nové Mesto (Škultétyho ulica v Bratislave) 09.06.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 7079/1 a 21696/6 v k. ú. Vinohrady (Hlavná ulica v Bratislave) 03.06.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín (smrek, borovica, gaštan jedlý) rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19229/125, k. ú. Vinohrady, na Sliačskej ulici v Bratislave 27.05.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6976/2, k. ú. Vinohrady na Husovej ulici v Bratislave 22.05.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 9 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 6713/2, 6713/15, 6713/17, 6713/19, 6713/21, 6713/23, 6713/24, 6713/22, 6713/20, 6713/18 a 6713/16 v k. ú. Vinohrady 14.05.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc.č. 5793/1, k. ú. Nové Mesto, na Bárdošovej ulici v Bratislave 04.05.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 9797/3 v k. ú. Staré Mesto (Medická záhrada v Bratislave) 04.05.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 7126 v k. ú. Vinohrady (Tupého ulica v Bratislave) 15.04.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „E“ UO parc. č. 11799 v k. ú. Nové Mesto (Račianska ulica v Bratislave) 06.04.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15111/2, k. ú. Nové Mesto, na Tomášikovej ulici v Bratislave 06.04.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 51 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3899/6, k. ú. Vrakuňa v Bratislave 24.03.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny - BYTOKOMPLET-D, s.r.o. 10.03.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 11286/15 a 11280/30 v k. ú. Nové Mesto (Príkopova ulica v Bratislave) 03.03.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6883 v k. ú. Vinohrady (Ulica Hlavná v Bratislave) 24.02.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore