Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenia o začatí konania v súvislosti s výrubom 4 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 6362/1 a 6363/ v k. ú. Vinohrady na ul. Jaskový rad v Bratislave 13.02.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5841/13, k. ú. Vinohrady, na Hroznovej ulici v Bratislave 02.02.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenia o začatí konania v súvislosti s výrubom 4 ks drevín rastúcich na pozemku registra „E“ UO parc. č. 17072/2, k. ú. Nové Mesto a na pozemku registra „C“ KN parc. č. 23073/1, k. ú. Nové Mesto, na Starej Vajnorskej ul. v Bratislave 29.01.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 10 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 10362/1, k. ú. Nové Mesto, na Kmeťovom námestí v Bratislave 29.01.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 7126, k. ú. Vinohrady, na Tupého ulici v Bratislave 26.01.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenia o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22000/14, k. ú. Nové Mesto, na Račianskej ulici v Bratislave 26.01.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 12 ks stromov, rastúcich na pozemkoch registra "C" KN parc. č. 13440/1, 13, 16, 63, 64, 65, 67, 68 a 13525/11, k. ú. Nové Mesto 18.01.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6922, k. ú. Vinohrady, na Bellovej ulici v Bratislave 18.01.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 12 ks stromov rastúcich na pozemkoch registra „C" KN parc. č. 13440/1, 13440/13, 13440/16, 13440/63, 13440/64, 13440/65, 13440/67, 13440/68 a 13525/11, k.ú. Nové Mesto na Nobelovej ul. 17.01.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenia o začatí konania v súvislosti s výrubom 3 ks drevín - 2 ks smrekov obyčajných a 1 ks smreka pichľavého, rastúcich na pozemkoch registra č.p. 6226/1, 6226/2, 6227, k.ú. Vinohrady 09.01.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11723/34, k. ú. Nové Mesto, na ulici Za Kasárňou v Bratislave 09.01.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5656/2, k. ú. Vinohrady, na Magurskej ulici v Bratislave 05.01.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore