Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 7ks drevín a 4 ks skupín krov rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6003/7 k. ú. Vinohrady na Bárdošovej ulici v Bratislave 14.11.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 11 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13429 v k. ú. Nové Mesto na Podnikovej ul. v Bratislave 13.11.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 5 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6643 k. ú. Vinohrady na Suchej ulici v Bratislave 06.11.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na hranici pozemkov registra „C“ KN parc. č. 4581/1 a 4581/2 v k. ú. Vinohrady v lokalite Koziarka v Bratislave 31.10.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 19 ks drevín na pozemkoch v kat. ú. Karlova Ves v Bratislave 17.10.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „E“ UO parc. č. 12026/2 k. ú. Nové Mesto na Pionierskej ulici v Bratislave 16.10.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks suchej dreviny druhu javor s obvodom kmeňa 148 cm - Hálkova ul. pozemok reg. E parc. č. 22023/6, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 12.10.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6379/1 k. ú. Vinohrady na ulici Jaskový rad v Bratislave 12.10.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 11 ks stromov, rastúcich na pozemkoch reg. "C" KN p. č. 15568/4, 15638/19, 15638/17, 15640/1, 15638/2, 15568/49, 1568/49, 15610/1 a 15623/9 v kat. ú. Ružinov v Bratislave 12.10.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks náletovej dreviny, rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5537/1 v k. ú. Vinohrady na Uhrovej ul. v Bratislave 11.10.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 4 ks gaštanov jedlých, rastúcich na pozemku registra "C" KN p. č. 18347/3, k. ú. Vinohrady v lokalite Krahulčej ul. v Bratislave 11.10.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 10 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 19470/26, atď.. k. ú. Vinohrady na Vlárskej ulici v Bratislave 02.10.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 4 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2896/1, 1456, 2953 k. ú. Dúbravka na v Bratislave 02.10.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 15 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 12781/2, 12780/1 k. ú. Nové Mesto na ulici Zátišie v Bratislave 26.09.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 15 ks listnatých stromov, rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN č. 15568/71, 15568/49, 15637/5, 15632/8, 15641/1, 15288/70, 15288/4, 15641/7, 15638/19, 15638/2 a 15284/4 v kat. ú. Ružinov, Bratislava 17.09.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 14 ks listnatých stromov a 1 ks kríkového porastu, rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN č. 15637/26 a 15637/28 v kat. ú. Ružinov, v lokalite detského ihriska na Medzilaboreckej ulici v Bratislave 17.09.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19285, k. ú. Vinohrady na Snežienkovej ulici v Bratislave 12.09.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks jaseňa štíhleho, rastúceho na pozemku reg. "C" KN p.č. 12456/1 v k.ú. Nové Mesto v Bratislave 10.09.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13676/5 v kat. ú. Nové Mesto v lokalite Mierová kolónia, Bratislava 05.09.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 7 ks drevín – Sliačska ul. 27.08.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore