Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. /2018 zo dňa ... 2018 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorého zriaďovateľom je MČ BNM 21.03.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
NÁVRH VZN mestskej časti Bratislava–Nové Mesto ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 15.06.2017 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.../2016 zo dňa .....2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 01.12.2016 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2016, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto 30.11.2016 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2016, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto 25.10.2016 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ BANM č....../2016 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby, ktorý nahrádza VZN č. 5/2012 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby 25.10.2016 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
VZN ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto 24.10.2016 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 08.04.2016 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
« 1 2
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore