Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
„Obnova a zateplenie budovy“ na ulici Stromová 13, na pozemkoch parc. č. 5802/1, 5799/3, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 14.06.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Inžinierska stavba “BA - Nové Mesto, Jaskový rad, NNK“ pozemkoch parc. č. 21668/3, 21668/4, 6352/8, 6352/9, 6352/10 a 6352/11 k. ú. Vinohrady 14.06.2023 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova strechy bytového domu Mikovíniho 13-15, Bratislava“ so súp. č. 1625, na pozemkoch parc. č. 11900/1 a 11900/2, k. ú. Nové Mesto 13.06.2023 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: 2. zmena stavby pred dokončením stavby „Bytový dom Vajnorská“, na ulici Vajnorská a Odbojárov, na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 11305/2 a 11305/5 v k. ú. Nové Mesto 12.06.2023 Povolenie zmeny stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, BA1-B1 Deviata_UO00079_2019“ k. ú. Vinohrady 09.06.2023 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Odstránenie porúch, obnova a zateplenie bytového domu“ na Kominárskej ul. č. 6 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 09.06.2023 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BA_Nové Mesto, Viktora Tegelhoffa VNK“ inžinierska stavba – VN vedenie líniová stavba , k. ú. Nové Mesto 07.06.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Polyfunkčný dom Stromová“ katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 31.05.2023 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Rekonštrukcia verejnej elektronickej komunikačnej siete s doplnením a výmenou telekomunikačných zariadení na ulici Olbrachtova, Bratislava III - Nové Mesto“ 31.05.2023 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia rekreačnej chaty“ Horné Židiny, na pozemku parc. č. 18850/20, k. ú. Vinohrady 26.05.2023 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - časti stavby s názvom „Polyfunkčný objekt Račianska-Pionierska, Bratislava“, k. ú. Nové Mesto 17.05.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Staromestská knižnica - pobočka Záhrebská, Bratislava, Rekonštrukcia v rozsahu priestorov pobočky, na 1. a 2. nadzemnom podlaží budovy, k. ú. Staré Mesto 17.05.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výmena výplní okenných otvorov na 2. nadzemnom podlaží budovy pre obchod, Račianska 9, stavba súp. č. 1503 na pozemku reg. C KN parc. č.11929/3 k. ú. Nové Mesto 17.05.2023 Predĺženie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - stavebné úpravy s názvom „Zväčšenie stavebného otvoru na loggiu“ prislúchajúcu k bytu č. 3, na 1. poschodí na ulici Pluhová č. 75, k. ú. Nové Mesto 16.05.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
2303-2023_R_predĺženie platnosti SP- RETAIL LEASE, s.r.o., 15.05.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné povolenie - rozhodnutie- Stavebné úpravy v byte Kataríny Bačovej a Branislava Saba 12.05.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
815_2023_5933_2022_oznamenie o zacati konania DOPOSLANIE- MAPLE Group, s.r.o. 10.05.2023 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie-o skončení platnosti územného rozhodnutia o stavebnej uzávere „Nobelova“ 10.05.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
územné rozhodnutie o stavebnej uzávere - K o z i a r k a 10.05.2023 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia- Pri starej prachárni č. 16 09.05.2023 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore