Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
POLYFUNKČNÝ KOMPLEX Zátišie, novostavba, Katastrálne územie: Nové Mesto v Bratislave 24.08.2021 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nadstavba bytového domu Vajnorská 69 – 73“ v Bratislave, pozemok parc. č. 12288, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 18.08.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obytný súbor URBAN RESIDENCE, Račianska ul., Bratislava – Polyfunkčný bytový dom C“, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 18.08.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie stavby s názvom "Rekonštrukcia objektu - polyfunkčný objekt“, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 17.08.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Polyfunkčný objekt Tomášikova ulica Bratislava-Nové Mesto, stavebné objekty SO 100, SO 200, SO 300, SO 500, SO 800, SO 900 16.08.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Dostavba krbu“, ktorý bude umiestnený v obývacej izbe rodinného domu so súp. č. 13064, na pozemku par. č. 19016/14, na ulici Semilonská 5, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 13.08.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom, Sliačska cesta – Amfiteáter“ na pozemkoch parc. č. 4685/1, 4685/13, 4685/14 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 11.08.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Priestory autoumývarky N-01.002 stavby Národný futbalový štadión objekt SO 002 NFŠ Suterén, na ulici V. Tegelhoffa č. 4 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 10.08.2021 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“, na ul. V. Tegelhoffa 4 v Bratislave, časť stavby: SO 004 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu – 12.NP FITOUT FEDORS GROUP 10.08.2021 Stanovisko
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“, na ul. V. Tegelhoffa 4 v Bratislave, časť stavby: SO 004 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu – 11.NP FITOUT COCA COLA 10.08.2021 Stanovisko
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“, na ul. V. Tegelhoffa 4 v Bratislave, časť stavby: SO 004 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu - 7.NP FITOUT JUDr. Peter Dobrovodský & spol., s.r.o. 10.08.2021 Stanovisko
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“, na ul. V. Tegelhoffa 4 v Bratislave, časť stavby: SO 004 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu - 10.NP FITOUT FUTURE BROTHERS 10.08.2021 Stanovisko
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - stavebné objekty „SO02 Areálový vodovod, SO03 Areálový plynovod, SO04 Areálová splašková kanalizácia, SO05 Areálová dažďová kanalizácia, v lokalite Pod Vachmajstrom, k. ú. Vinohrady v rámci stavby „Príprava územia pre byt. výstavbu" 10.08.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rezidencia ELANIUS“ na ulici Pod Vachmajstrom, na pozemkoch parc. č. 6712/61, 4975/7, 6712/57, 6712/59, 6712/60 a 4975/1 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 10.08.2021 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
" Bytový dom – Rezidencia Medici " na Vlárskej ulici v Bratislave, katastrálne územie Vinohrady 09.08.2021 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Optická prípojka Little Koliba“, za účelom vybudovania optickej prípojky na ul. Tupého, na pozemkoch parcely registra „C“ parc. č. 4904/8, 4858/3, 4858/4 a 4824/7, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 09.08.2021 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a komplexná obnova bytového domu Mikovíniho č. 5 a 7 v Bratislave“ na ulici Mikovíniho 5 a 7 v Bratislave, súpis. č. 1623, na pozemku parc. č. 11917/1,2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 09.08.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“, na ul. V. Tegelhoffa 4 v Bratislave, časť stavby: SO 004 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu - 7.NP FITOUT JUDr. Peter Dobrovodský & spol., s.r.o. 06.08.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“, na ul. V. Tegelhoffa 4 v Bratislave, časť stavby: SO 004 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu - 10.NP FITOUT FUTURE BROTHERS 06.08.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“, na ul. V. Tegelhoffa 4 v Bratislave, časť stavby: SO 004 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu – 11.NP FITOUT COCA COLA 06.08.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore