Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Stavba balkónov na fasáde bytového domu Vajnorská 69 – 73 Bratislava“ súpisné číslo 1322, na pozemku parc. č. 12288, zapísanom na LV č. 2899, v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 24.05.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác v byte č. 3 na prízemí bytového domu so súpisným číslom 1652, na ul. Ľubľanská č. 2, na pozemku parc. č. 11878/2, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 19.05.2021 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a komplexná obnova bytového domu Mikovíniho č. 5 a 7 v Bratislave“ na ulici Mikovíniho 5 a 7 v Bratislave, súpis. č. 1623, na pozemku parc. č. 11917/1,2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 18.05.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Opakované oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania: „Obnova bytového domu“ na ulici Vihorlatská 2 v Bratislave, súpis. č. 1019, na pozemku parc. č. 13689/1 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 18.05.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obytný súbor 6 RD – Jurská“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 13410/1, 13410/8, 13410/10, 13410/9, 13410/185, 13410/186, 13410/187, 410/188, 13410/189, 13410/190, 13410/191, 13410/192, 13410/193, 13410/194, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 17.05.2021 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zriadenie klimatizácie“, ktorá bude umiestnená na balkóne prislúchajúcemu k bytu č. 5 na 1. poschodí bytového domu so súpisným číslom 1653, na ul. Ľubľanská č. 10, na pozemku parc. č. 11822/2, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 17.05.2021 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zasklenie a prestrešenie lodžie“ prislúchajúcej k bytu č. 303 na 3. poschodí bytového komplexu Koloseo, v objekte SO 203A so súpisným číslom 12571, na ul. Tomášikova, vchod 50/C , k. ú. Nové Mesto v Bratislave 17.05.2021 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy v byte“ v byte č. 138 na 10.posch., v bytovom dome na ulici Ladislava Dérera, súpisné číslo 2750, na pozemku parc. č. 6091/12 a 6091/7 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 17.05.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie inžinierskej stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom „INS FTTH BA Kramáre Guothova“, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 17.05.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rozdelenie bytovej jednotky č. 1, Prístavba a dispozičné úpravy“ bytového domu so súpisným číslom 1547, na ulici Račianska č. 141, postaveného na pozemkoch parc. č. 13324/2, 3 a na pozemku parc. č. 13324/6, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 17.05.2021 Zastavenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova a modernizácia interiérov spoločných priestorov bytového domu, obnova interiérov pivníc a úprava výťahu v bytovom dome na Riazanskej ul. 72, 74, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 13.05.2021 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„TH Bratislava Nové Mesto - Rekonštrukcia sekundárne rozvody ÚK a TV 2. etapa, 1. časť“, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 12.05.2021 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby "INS_FTTH_BA_Olbrachtova", k. ú. Nové Mesto v Bratislave 11.05.2021 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Ohlásenie stavebných úprav v byte č. 3, na 1. poschodí bytového domu so súpisným číslom 679, na ul. Riazanská č. 36, na pozemkoch parc. č. 12222 a 12223, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 11.05.2021 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o pokračovaní stavebného konania v novom prejednaní: “Kolibské schody“, SO 20 Časť schodiskové prepojenie komunikácií, stavebný pozemok: parc. čísla 18249/29 a 18253/2, Katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 10.05.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Obnova bytového domu Pri starej prachárni 16, Bratislava“ so súp. č. 133 na pozemku parc. č. 11276/22 v katastrálnom území Nové Mesto 10.05.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Sanácia porúch balkónov a súvisiacich konštrukcií bytového domu Riazanská 68-70, Bratislava“ so súp. č. 683 na pozemkoch parc. č. 13028 a 13029 v katastrálnom území Nové Mesto 10.05.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Dom Varšavská“ na pozemkoch parc. č. 22063, 13061/1 a 13061/5 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 10.05.2021 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Čiastočná repasácia balkónov“ bytového domu so súpisným číslom 2671, na ul. Stromová č. 15-17, na pozemku parc. č. 5772, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 06.05.2021 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„TH Bratislava Nové Mesto - Rekonštrukcia sekundárne rozvody ÚK a TV 2. etapa, 2. časť“, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 04.05.2021 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore