Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 12780/176, katastrálne územie Nové Mesto (Vajnorská ul.) 19.01.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. E-KN, parc.č. 21321, LV č. 5554, katastrálne územie Nové Mesto (pri Nobelovej ul.) 19.01.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 13605/83, LV č. 2277 katastrálne územie Nové Mesto (ul. pri Starom mýte) 19.01.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 12780/176, katastrálne územie Nové Mesto (Vajnorská ul.) 17.01.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 12780/176, katastrálne územie Nové Mesto (Vajnorská ul.) 17.01.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - konanie o povolení obnovy územného konania o umiestnení stavby „Nadstavba polyfunkčného objektu Škultétyho ul. Bratislava“, k. ú. Nové Mesto 10.01.2022 Zastavenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o doplnení projektovej dokumentácie "Obnova bytového domu Pluhová 75-77 v Bratislave“ so súp. č. 946, na pozemkoch parc. č. 12841 v katastrálnom území Nové Mesto 05.01.2022
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Oprava uličnej fasády vrátane okien a konštrukcie pavlači BD“ na Grösslingova 57, súpisné číslo 2470, na pozemkoch parc. č. 8802, 8801 v katastrálnom území Staré Mesto v Bratislave 03.01.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Polyfunkčný objekt s apartmánmi“ ako novostavby nebytovej budovy na pozemkoch parc. č. 7213/1, 7213/2, 7213/3 katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 03.01.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Polyfunkčný komplex Zátišie“ v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave na Vajnorskej ulici 27.12.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Montáž vonkajšej a vnútornej klimatizácie“ prislúchajúcej k bytu č. 2, na prízemí bytového domu so súpisným číslom 1319, na ul. Vajnorská č. 55, na pozemkoch parc. č. 12214/1 a 12214/2, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 21.12.2021 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu na ul. Osadná č. 2 v Bratislave“ na pozemkoch s parcelným číslom 11308/3 na Sibírskej ulici v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 21.12.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Obnova bytového domu Nobelova č. 42 – 48A v Bratislave“ 20.12.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova bytového domu Varšavská 24, Bratislava, súp. č. 83, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 17.12.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Líniová stavba miestnej komunikácie "Predĺženie Tomášikovej ulice Bratislava, Vajnorská - Račianska“ v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 16.12.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova a zateplenie bytového domu Halašova č. 36, Bratislava,“ so súp. č. 746, na Halašovej ul. č. 36 v Bratislave, na pozemku parc. č. 12348 v katastrálnom území Nové Mesto 15.12.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavba elektroenergetického zariadenia „BA, Nové Mesto, Jurská ul., NNK“ na pozemkoch registra C KN parc. č. 13410/1, 13410/8, 13410/9, 13410/10 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave na zabezpečenie pripojenia stavby „Obytný súbor 6 RD – Jurská“ 14.12.2021 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Novostavba bytového domu SO 01 a SO 02“, ako novostavby dvoch bytových budov – bytových domov na pozemkoch parc.č. 19470/26, 19470/29, 19470/30, 19465/43, 19465/44, 19470/375, 22306/30, k. ú. Vinohrady v Bratislave 14.12.2021 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia elektronickej komunikačnej siete s doplnením a výmenou telekomunikačných zariadení na uliciach Bárdošova a Guothova, Bratislava III – Nové Mesto - Kramáre“, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 13.12.2021 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 13662/1, katastrálne územie Nové Mesto (Elektrárenská ul.) 10.12.2021 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore