Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„SO 302 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská“, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 22.06.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie nového termínu ústneho prerokovania návrhu na umiestnenie stavby: „ Polyfunkčný objekt Račianska - Pionierska, Bratislava“, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 22.06.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné povolenie na stavbu „Bytový dom – rezidencia Medici“, na ulici Vlárska v Bratislave 17.06.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie nového termínu ústneho prerokovania návrhu na umiestnenie stavby - Polyfunkčný objekt Račianska - Pionierska, Bratislava 11.06.2021 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova bytového domu Družstevná 5-7 a Trnavská 15 v Bratislave na pozemku parc.č. 11276/13 a 11276/24 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 09.06.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie inžinierskej stavby - verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom - FO_BA_ Hrdličkova_1394BR v katastrálnom území Vinohrady v lokalite Hrdličkova, Limbová, Pod Krásnou hôrkou v Bratislave 09.06.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom Krasňany“ na Burgundskej ulici, na pozemku parc. č. 4438/7 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 09.06.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova a modernizácia bytového domu Kukučínova 44-46, Bratislava“ so súpis. č. 998, na pozemku parc. č. 12200/10 a 12200/11 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 08.06.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o ústnom prerokovaní návrhu na umiestnenie stavby: „ Polyfunkčný objekt Račianska - Pionierska, Bratislava“, Katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 03.06.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 02 Areálový vodovod, SO 04 Areálová splašková kanalizácia, SO 05 Areálová dažďová kanalizácia, SO 07 NN prípojky SO 03 Areálový plynovod“ v lokalite Pod Vachmajstrom, k. ú. Vinohrady 03.06.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Polyfunkčný objekt Tomášikova – Bratislava – Nové Mesto“ na Tomášikovej ulici v Bratislave, na pozemku C-KN parc. č. 15115/7, 23021 (E-KN parc.č. 15115/3), „SO 701 Vnútroareálové komunikácie, napojenie vjazdu – výjazdu, chodníky, cyklochodník“ 03.06.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o doplnení a úprave návrhu na zmenu územného rozhodnutia : „Predĺženie Tomášikovej ulice Bratislava, Vajnorská - Račianska“, lokalita Zátišie, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 03.06.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinné domy Y“ na ul. Pod Vachmajstrom, na pozemkoch parc. č. 6713/2, 6713/15-24, 6712/70 a 6712/157 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 31.05.2021 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Obnova bytového domu“ na Tylovej ulici 17, 19, súpisné číslo 1044, na pozemku parc. č.13677/6 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 31.05.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „ Bytový dom Vajnorská“, na ulici Vajnorská v Bratislave, na pozemku parc. č. 11305/1, :/2, :/3, :/4, 11279/2, 11296/1, 21968/2, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 31.05.2021 Povolenie zmeny stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nadstavba bytového domu Kyjevská 1,3,5,7 Bratislava – Plynová kotolňa“, súpisné číslo 1631, na pozemkoch parc. č. 12049/1,2,3,4 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 31.05.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 16 na 1. poschodí v bytovom dome na ulici Tehelná č. 11 v Bratislave, súpisné č. 208, postavenom na pozemkoch parc. č. 11552/5, 11551/4, 11552/6, 11553/5, 11550/4 a 11550/13 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 31.05.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: “Terasové rodinné domy” na pozemkoch, par. č. 4936/1- 53, 4922/4, 4883/13, lokalita Vtáčnik, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 27.05.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere: “ Horná mlynská dolina“ v MČ Bratislava - Nové Mesto, v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite Horná mlynská dolina a Kamzík 27.05.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie rozhodnutia o zastavení konania o zmene stavby pred dokončením: „Polyfunkčný bytový dom Račianska“, miesto stavby: pozemok parc. č. 13077/3, katastrálne územie: Nové Mesto v Bratislave 26.05.2021 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore