Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia: „Obytný súbor Škultétyho, 2.fáza, (3,4. etapa)“ , Katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 15.12.2020 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o predĺžení lehoty na pripomienkovanie návrhu na územné rozhodnutie: „Novostavba bytového domu SO 01 a SO 02“, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 14.12.2020
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „BA_Nové Mesto, Mandľovníková, NNK“ na Mandľovníkovej ul., na pozemku reg. KN „C“ parc. č. 22303 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 14.12.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o akceptovaní postavenia účastníka konania v územnom konaní: „Novostavba bytového domu SO 01 a SO 02“, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 14.12.2020
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie oznámenia o začatí stavebného konania po vydanom územnom rozhodnutí „Nadstavba polyfunkčného objektu Škultétyho ul. Bratislava“ , k. ú. Nové Mesto 10.12.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie na umiestnenie inžinierskej stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom „INS FTTH BA Kramáre Ambrova“, k. ú. Vinohrady 10.12.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Varšavská 24, Bratislava“, na pozemku parc.č. 13066/27, súpisné číslo stavby 83, katastrálne územie Nové Mesto 09.12.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Samoobslužná bezdotyková umyváreň Vajnorská", na pozemku reg. C-KN parc.č. 13633/1 (stavba), 13631, 13633/14, 13633,15, 13633/16, 13633/18 a 13625/6 (reg. E-KN parc.č. 13625/101-Magnetová ul.) (prípojky), k. ú. Nové Mesto v Bratislave 09.12.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania v novom prejednaní „Polyfunkčný komplex Fenix park Bratislava“, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 09.12.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Interiér sídla spoločnosti PS STAVBY, s.r.o.- zmena dispozície a prepojenie vnútorných nebytových priestorov“ na Hálkovej ul. č. 1/A , Letnej ul. č 5 v Bratislave, so súp. č. 392, na pozemkoch parc. č. 11738/2, 11738/5, 11738/6 v k. ú. Nové Mesto 08.12.2020 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ na ulici Vihorlatská 2 v Bratislave, súpis. č. 1019, na pozemku parc. č. 13689/1 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 07.12.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: Stavebné úpravy v byte č. 19 na 5.poschodí v bytovom dome na ulici Račianska 25 v Bratislave, súpis. č. 1508, na pozemkoch parc. č. 11927/1 a 11927/2 v katastrálnom území Nové Mesto 07.12.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie návrhu na začatie kolaudačného konania: „Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“ „SO 005 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu“ 07.12.2020
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Pri starej prachárni 16, Bratislava“ so súp. č. 133 na pozemku parc. č. 11276/22 v katastrálnom území Nové Mesto 03.12.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy objektu služieb“ na Mikoviního ul. č. 15 v Bratislave, so súp. č. 3215 na pozemkoch parc. č. 11900/3 a 11900/5 v katastrálnom území Nové Mesto 02.12.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obytný súbor PANORAMA – KOLIBA, rozdelenie komerčného priestoru“ v nebytovom priestore č. 3 na prízemí bytového domu na Svätovavrineckej ulici 2A, súpisné číslo 13593, na pozemku parc. č. 4883/2 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 02.12.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu, Česká 8, Bratislava“ na pozemku parc. č. 11308/2 v katastrálnom území Nové Mesto 02.12.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Novostavba bytovej budovy s 15 BJ Mierová kolónia, Olbrachtova, Bratislava“ , k. ú. Nové Mesto v Bratislave 01.12.2020 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Dovybavenie rodinného domu –garážový prístrešok“, na ulici Malagova 15 v Bratislave, na pozemku parc. č. 4466/17 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 30.11.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby „Oporné múry“ na pozemku parc. č. 18052/28 v katastrálnom území Vinohrady na Sovej ulici v Bratislave 30.11.2020 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore