Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Stavebné úpravy v byte č. 22 na 3. poschodí v BD na ulici Račianska č. 79 v Bratislave, súpisné č. 1526, postavenom na pozemku parc. č. 12142/2 v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 09.09.2022 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Predĺženie platnosti stavebného povolenia_ stavba „Obchodné centrum Matrix Mall“ 07.09.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy a udržiavacie práce v byte č. 1, na prízemí bytového domu so súpisným číslom 849, na ul. Janoškova č. 6, na pozemkoch parc. č. 12840/1 a 12840/2, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 02.09.2022 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia elektronickej komunikačnej siete s doplnením a výmenou telekomunikačných zariadení na uliciach Jiskrova, Belehradská a Kováčska, Bratislava III - Nové Mesto“ 02.09.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy v byte č. 16 na 1. poschodí bytového domu“ na ul. Tehelná č. 11 v Bratislave, súpis. č. 208, na pozemkoch parc. č. 11552/5, 11551/4, 11552/6, 11553/5, 11550/4 a 11550/13, v k. ú. Nové Mesto 31.08.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonfigurácia exist. telekomunikačnej stavby na existujúcom objekte 0426BR“ na ulici Nobelova č. 26, na pozemku parc. č. 13440/3, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 31.08.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Rekonfigurácia exist. telekomunikačnej stavby na existujúcom objekte 1277BR“, na ulici Česká č. 6, na pozemku parc. č. 11308/1, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 31.08.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonfigurácia (modernizácia) technológie základňovej stanice 60203 B3JEN Bratislava, Pod Vachmajstrom“ na ulici Pod Vachmajstrom č. 5, 5/A, na pozemkoch parc. č. 6712/96, 6712/97, 6712/98, 6712/45 a 6712/99, v k. ú. Vinohrady v Bratislave 31.08.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonfigurácia (modernizácia) technológie základňovej stanice 60276 B3HAT Bratislava, Hattalova“, na ulici Hattalova č. 12/A, na pozemku parc. č. 12795/20, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 31.08.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonfigurácia (modernizácia) technológie základňovej stanice 60070 B3NOB Bratislava, Nobelova“, na ulici Nobelova č. 42, na pozemkoch parc. č. 13440/13, 13440/22, 13440/23, 13440/25 a 13440/24, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 31.08.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zasklenie balkóna“ prislúchajúcemu k bytu č. 44, na 7. poschodí bytového domu so súpisným číslom 215, na ul. Čsl. parašutistov č. 21, na pozemku parc. č. 12200/5, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 31.08.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom – bungalov 1872/1 - novostavba“, na ulici Ahoj – Briežky, parcelné číslo 4353/16 a 4353/7 v k. ú. Vinohrady v Bratislave 30.08.2022 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Sanácia objektu proti vlhkosti a obnova pivničných kobiek Legionárska 3, 5, 7 v Bratislave“ na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 10378, 10383 a 10384, v bytovom dome súpisné číslo 10631, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 30.08.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie inžinierskej stavby - elektronickej telekomunikačnej siete s názvom INS B2B FTTx BA Bratislava Elektrárenská 30.08.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o doplnení projektovej dokumentácie - „Dostavba sekcie B“, na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 11462/1, 11462/5 a 11462/43, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 26.08.2022
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Obnova a zateplenie bytového domu “ na Šancovej ulici č. 55-57, súpisné číslo 3569, na pozemkoch parc. č. 11442, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 26.08.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Oprava strechy bytového domu Sibírska 41-51, Bratislava“ so súpisným č. 1603, na pozemkoch parc. č. 12047/1, 12047/2, 12047/3, 12047/4, 12047/5, 12047/6, 12050/5 v k. ú. Nové Mesto 25.08.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Obnova bytového domu Sibírska 46-48“ so súpisným č. 1617, na pozemkoch parc. č. 11779/1, 11779/2 a 11779/9 v k. ú. Nové Mesto 25.08.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom Ahoj - Briežky“ na ul. Na Briežkoch v Bratislave na pozemku reg. C-KN parc. č. 4355/7 v k. ú. Vinohrady 25.08.2022 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy v bytoch č.9 a č.10“ na ulici Pluhová 66-68, na 1 poschodí, zapísané na LV č. 3325 BD na parc. č. 12813/1,5,6 v k. ú. Nové Mesto 24.08.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore