Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Zmena doby trvania reklamnej stavby, 1 ks osvetlená vinylová plachta umiestnená na fasáde bytového domu Račianska č. 2, súp. č. 1548, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 27.01.2021 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Sanácia porúch balkónov a súvisiacich konštrukcií bytového domu Riazanská 68-70, Bratislava“ so súp. č. 683 na pozemkoch parc. č. 13028 a 13029 v katastrálnom území Nové Mesto 21.01.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Obytný súbor PANORAMA – KOLIBA, rozdelenie komerčného priestoru“ v nebytovom priestore č. 3 na prízemí bytového domu na Svätovavrineckej ulici 2A, súpisné číslo 13593, na pozemku parc. č. 4883/2 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 21.01.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie návrhu na začatie stavebného konania po vydanom územnom rozhodnutí pre stavbu: „POLYFUNKČNÝ OBJEKT TOMÁŠIKOVA ULICA – BRATISLAVA - NOVÉ MESTO“, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 19.01.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 140c stavebného zákona na stavbu: „POLYFUNKČNÝ OBJEKT TOMÁŠIKOVA ULICA – BRATISLAVA - NOVÉ MESTO“ , k. ú. Nové Mesto v Bratislave 19.01.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania na umiestnenie líniovej stavby: “ INS FTTH BA Kramáre Guothova“, k. ú. Vinohrady v Bratislave 18.01.2021 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie návrhu na začatie územného konania o zmene ÚR: „Obytný súbor Škultétyho, 2.fáza, (3,4. etapa)“ Zmena: „ SO 03 PH zmena parkovacieho domu PH na polyfunkčný objekt B10“, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 18.01.2021 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Dva rodinné domy na Gavlovičovej ul. č. 2 na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 12685 a 12686 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 14.01.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „ Rekonštrukcia bytu č. 18, Teplická 15, BA“ bytu č. 18, na 4. poschodí v bytovom dome na Teplickej ulici č. 15, súpis. č. 1378, na pozemku parc. č. 12149 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 13.01.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Areál reštaurácie v lokalite Železná studnička - Rotunda na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 19598 (polyfunkčné objekty, spevnené plochy, prípojky a areálové rozvody) a 19603/1 (spevnené plochy, prípojky a areálové rozvody) v k. ú. Vinohrady v Bratislave 11.01.2021 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Jiskrova – Liten“ na pozemkoch parc.č. 21913, 10391/2, 10392/6, 10390/2, 10394/18, 10389/2 a 10394/14 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 07.01.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Výmena výplní otvorov objektu parc. č. 11929/3 v kat. území Nové Mesto“ na Račianskej ulici, súpisné číslo 1503, na pozemku parc. č. 11929/3 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 07.01.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Rekonštrukcia a obnova bytového domu na ulici Čsl. parašutistov 3-9“, súpisné číslo 212, na pozemkoch parc. č. 11732, 11733, 11734, 11735 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 07.01.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Stavebné povolenie: „Prestavba rodinného domu na polyfunkčný objekt“ na pozemkoch parc. č. 5828, 5829/1 a 5829/2 na Stromovej ulici č.7 v Bratislave v katastrálnom území Vinohrady 22.12.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Bytový dom Vajnorská“, na ul. Vajnorská v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 11305/1, 11305/2, 11305/3, 11305/4, 11279/2, 11296/1, 21968/2 v katastrálnom území Nové Mesto 21.12.2020 Povolenie zmeny stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie bytových domov Jelšová 3 a 5, v Bratislave, súpis. č. 2868/5 a 2867/3, na pozemku parc. č. 5502 a 5504 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 21.12.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Obnova bytového domu Sibírska č. 31 - 37“ na Sibírskej ulici č. 31 – 37, súpisné číslo 1601, na pozemkoch parc. č. 11828/7, 11828/8, 11828/9, 11828/10, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 21.12.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Rodinné domy Suchá, Bratislava – Nové Mesto“ v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 16.12.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"FO_BA_Za kasárňou_1171BR" líniová stavba – optické pripojenie, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 16.12.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením: “Obytný súbor URBAN RESIDENCE – Polyfunkčný bytový dom C“ (SO 14) na Račianskej ulici v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 11486/8, 11486/80, 11486/81, 11486/82 v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 16.12.2020 Povolenie zmeny stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore