Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Zverejnenie informácie o podaní žiadosti - Polyfunkčná budova a parkovací dom Kaufland 07.03.2024 Predĺženie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie informácie o podaní žiadosti - Polyfunkčná budova a parkovací dom Kaufland 07.03.2024 Predĺženie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - SÍDLO INNOVATRICS, Jurská ulica, Bratislava 04.03.2024 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - prerušenie stavebného povolenia na obnovu bytového domu na ulici Bárdošová 5,7,9,11 01.12.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Obnova a zateplenie budovy na Stromovej ul. č. 13 22.11.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rekonštrukcia a prístavba administratívnej budovy na pozemkoch parc. reg. C č. 2735/3, 12736, 12737/2 a12735/1 07.11.2023 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie - ohlásenie jednoduchej stavby s názvom „Stojisko kontajnerov“ na ul. Československých parašutistov č. 21, na pozemku registra „C“ parc. č. 11739/1, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 19.10.2023 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Modernizácia údržbovej základne - 3.etapa, depo Jurajov dvor - SO 104 Komunikácie a spevnené plochy - Stavebné povolenie 13.10.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania - Novostavba polyfunkčného komplexu STOLLWERCK RESIDENCE 10.10.2023 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - BA_Nové Mesto, Viktora Tegelhoffa VNK 27.09.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o prerušní konania, rekonštrukcia fasády polyfunkčného domu Račianska 20/A 27.09.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Obnova bytového domu Bárdošova 13-15“ na Bárdošovej ulici č. 13-15, súpisné číslo 2714, na pozemkoch parc. č. 5805/1 a 5929, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 27.09.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania - R12 Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka – Ostružinový chodník (Cesta Mládeže – Valentína Matrku) 21.09.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Stavebná úprava, spojenie nebytových priestorov A2.3 Stromová ul. č. 36 a A3.2 Stromová ul. č. 38“ v bytovom dome so súpisným číslom 10482 21.09.2023 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Novostavba bytového domu, Strážna ulica v Bratislave - Oznámenie o začatí kolaudačného konania 21.09.2023 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Navrhovaná zmena v užívaní stavby sa týka bytového domu nachádzajúceho sa na ul. Višňová č. 8, 10, 12, so súpis. č. 2933, na pozemkoch registra „C“ parc. č. 5930/14, 5930/13 a 5930/12, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 19.09.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Strešné fotovoltické zariadenie OMV - 39,105 kWp“, ktoré bude umiestnené na streche a prístrešku čerpacej stanice OMV, so súp. č. 3455, na ulici Račianska, na pozemkoch reg. „C“ KN parc. č. 13073/4 a 13073/5, v katastrálnom území Nové Mesto 19.09.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Obnova bytového domu Sibírska č. 31 - 37“ na Sibírskej ulici č. 31 – 37, súpisné číslo 1601, na pozemkoch parc. č. 11828/7, 11828/8, 11828/9, 11828/10, v katastrálnom území NM v Bratislave 14.09.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Upovedomenie účastníkov konania o obsahu odvolania „Rodinné domy Y“ na ul. Pod Vachmajstrom v Bratislave, na pozemkoch C-KN parc. č. 6713/2; 6713/15-24; 6712/70; 6712/157 a 6712/57 v katastrálnom území Vinohrady 14.09.2023 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Obnova bytového domu“ na ulici Vihorlatská 2 v Bratislave, súpis. č. 1019, na pozemku parc. č. 13689/1 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 13.09.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore