Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Rodinný dom s troma bytovými jednotkami Jaskový rad“, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 14.06.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „SO 01 – NN Káblové vedenie“ pre stavbu BA – Nové Mesto, Jaskový rad, NNK, na pozemku parc. č. 21668/3, 21668/4, 6352/8, 6352/9, 6352/10, 6352/11, 6352/12, k. ú. Vinohrady 14.06.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Sibírska 46-48“ so súpisným č. 1617, na pozemkoch parc. č. 11779/1, 11779/2 a 11 v katastrálnom území Nové Mesto 10.06.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„2 SOVY- DOM 2“ na Sovej ul., na pozemkoch parc. č. 18177/13, 18177/3, 18168/21, 18167/7 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 10.06.2022 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“FTTH_BA_KBV_Riazanská“, miesto stavby: ulice Hálkova, Pavlovská, Pluhová, Riazanská a Vajnorská, k. ú. Nové Mesto 09.06.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Chata súpisné číslo 12105, na parcele č. 18116, k. ú. Vinohrady, na Tupého ulici v Bratislave 09.06.2022 Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Stavebné úpravy v byte č. 31/8p.“ na Piešťanskej ulici č. 5, na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 11796/5 a 11796/6, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 09.06.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Rodinný dom Ahoj - Briežky" na pozemku reg. C-KN parc.č. 4351/1 (rodinný dom, areálové rozvody, spevnené plochy, oporné múry a oplotenie), k. ú. Vinohrady v Bratislave 08.06.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Úprava bytu č. 25 a 26 na 7.NP“ na 6. poschodí BD so súpisným č. 214, na ulici Československých parašutistov č. 15 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 08.06.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Výmena výťahovej kabíny a obnova výťahovej šachty“ na Kukučínovej ulici č. 40-42, súpisné číslo 997, na pozemkoch parc. č. 12201/1 a 12201/2 v k. ú. Nové Mesto 06.06.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„RD AHOJ BRIEŽKY POSPÍCHALOVÁ“ na pozemku parc. č. 4355/8, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 01.06.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rodinný dom Ahoj Briežky, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 4351/38, 4351/15 (rodinný dom, garáž, prípojky NN, vodovodu, spevnené plochy), k. ú. Vinohrady v Bratislave 30.05.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Komplexná obnova bytového domu Jiskrova 1, 3, Bratislava“ so súpis. č. 5, na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 10389/1 a 10389/2 v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 26.05.2022 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Nebytový priestor č. 6, na pozemku parc. č. 5413/6, na ul. Hrdličkova č. 34, k. ú. Vinohrady 26.05.2022 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odvolanie – predloženie spisu: „Bytový dom - Vila Magurská“ medzi ulicami Magurská, Rozvodná a Likavská v Bratislave, k. ú. Vinohrady 26.05.2022
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby v zeleni pri oplotení obratiska električiek na ul. Stará Vajnorská na pozemku reg. „E“ parc. č. 4343 katastrálne územie Nové Mesto 25.05.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie-zmena stavby pred dokončením stavby „Rekonštrukcia podkrovia – vstavba bytu č.12“ v bytovom dome na Kalinčiakovej ulici č.7 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 25.05.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Inštalácia nových výťahov do bytového domu“ na Vajnorskej ul. č. 12-14 so súp. č. 1349, na Družstevnej ul. č. 1-3 so súp. č. 67 a na Kalinčiakovej ul. č. 1 24.05.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 16 na 1. poschodí v bytovom dome na ulici Tehelná č. 11 v Bratislave, súpisné č. 208, k. ú. Nové Mesto 23.05.2022 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere “ Nobelova “ 23.05.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore