Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Rozhodnutie - Rekonštrukcia fasády polyfunkčného domu Račianska 20/A, Bratislava 16.04.2024 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Obnova bytového domu – VÝMENA OSOBNÉHO VÝŤAHU 15.04.2024 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Stavebné úpravy v byte č. 109 10.04.2024 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním a opatrení na susedných pozemkoch - Rodinný dvojdom Lopúchová 10.04.2024 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním - Rodinný dom - Lopúchová 10.04.2024 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania - dooznámenie - Polyfunkčný komplex Zátišie 10.04.2024 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - SO 01 Úprava distribučného rozvodu NN Jaskový rad, Bratislava 10.04.2024 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o umiestnení stavby - FTTH BA KBV Kominárska Lofty 08.04.2024 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Rekonštrukcia plynovodu Bratislava, Stráže, Vidlicová, UO00079, 2022 – 1.časť – Vetva D Cesta na Kamzík 08.04.2024 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Rodinný dvojdom – 2RD 05.04.2024 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania - Polyfunkčný komplex Zátišie 05.04.2024 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Polyfunkčný objekt Zátišie 12 04.04.2024 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Zmena užívania stavby bytového domu Višňová 8, 10, 12 03.04.2024 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania - EKO PODNIK VPS 03.04.2024 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Upovedomenie o začatí územného konania na umiestnenie stavby - Rodinný dom Na Ahoji 25.03.2024
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Areál KOLIBA, bytové domy, Brečtanova ul., Bratislava" 18.03.2024 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia - Novostavba polyfunkčného komplexu Stollwerck Residence, Račianska ul. Bratislava 14.03.2024 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia a kópie jeho doplnenia - Obnova a dostavba časti areálu PALMA, Račianska 76, 831 02 Bratislava 14.03.2024 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania na umiestnenie stavby - RODINNÝ DOM s dvomi bytovými jednotkami 11.03.2024 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie informácie o podaní žiadosti - Polyfunkčná budova a parkovací dom Kaufland 07.03.2024 Predĺženie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore