Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úrad nahlásil Siemensu stovky nefunkčných lámp

Úrad nahlásil Siemensu stovky nefunkčných lámp
16.02.2018 -

Inšpektori verejného poriadku v uplynulom období vykonali kontrolu stavu verejného osvetlenia v Novom Meste. Zistili takmer tri stovky nefunkčných verejných svietidiel. Keďže verejné osvetlenie v Bratislave je v priamej správe Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a stará sa oň spoločnosť Siemens, mestská časť nahlásila zoznam nefunkčných svietidiel dispečingu verejného osvetlenia spoločnosti Siemens.

Ak vo vašom okolí nefunguje verejné osvetlenie, môžete to oznámiť aj vy. Pomôžete tak čo najskôr opraviť výpadok verejného osvetlenia a prispejete k vyššej bezpečnosti v nočných uliciach.

Nefunkčné osvetlenie je možné nahlásiť telefonicky alebo prostredníctvom webového formulára:

  • Pre telefonický kontakt funguje 24-hodinový dispečing - hlásenie porúch verejného osvetlenia na čísle: + 421 2 6381 0151
  • Pri hlásení poruchy prostredníctvom internetu je k dispozícii interaktívny formulár priamo na stránke spoločnosti Siemens: Formulár na nahlasovanie porúch osvetlenia
Zoznam aktuálne nefungujúceho verejného osvetlenia v Novom Meste


Vytvorené: 16.02.2018 10:26, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore