Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úprava stránkových hodín miestneho úradu medzi sviatkami

Úprava stránkových hodín miestneho úradu medzi sviatkami
27.12.2021 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto informuje o zmenách stránkových hodín Miestneho úradu na Junáckej č. 1 v období medzi koncoročnými sviatkami:
23. 12. 2021 (štvrtok) – nestránkový deň, pracovná doba upravená od 8.00 hod. do 12.00 hod.
27. 12. 2021 (pondelok) – stránkové hodiny miestneho úradu sú upravené od 8.00 hod. do 15.00 hod.
28. 12. 2021 (utorok) -
nestránkový deň, otvorená podateľňa od 8.00 hod. do 12.00 hod. 
29. 12. 2021 (streda) – stránkové hodiny miestneho úradu sú upravené od 8.00 hod. do 15.00 hod.
30. 12. 2021 (štvrtok) - nestránkový deň, otvorená podateľňa od 8.00 hod. do 12.00 hod.
31. 12. 2021 (piatok) – stránkové hodiny miestneho úradu sú zrušené, otvorená podateľňa od 8.00 hod. do 12.00 hod..


Vytvorené: 27.12.2021 14:00, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore