Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Úprava pracovného času z dôvodu horúčav – Miestny úrad bude v pondelok 12. augusta otvorený do 14.00 hod.

Úprava pracovného času z dôvodu horúčav – Miestny úrad bude v pondelok 12. augusta otvorený do 14.00 hod.
12.08.2019 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto informuje, že z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zdravia zamestnancov pred poškodením v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, došlo dňa 12. augusta 2019 k úprave základného pracovného času pracovníkom na Miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto (Príkaz prednostu č. 5/2019) nasledovne:
Snímka/zdroj: SHMÚ


Vytvorené: 12.08.2019 09:53, webman