Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Upozornenie na uzavretie cestného mosta na Tupého ul.

Upozornenie na uzavretie cestného mosta na Tupého ul.
21.09.2020 - Železnice SR upozorňujú, že od pondelka 21. 09.2020 do 31. 10.2020 bude uzavretá časť cesty na Kyjevskej ulici, a to v úseku od Pionierskej po Tupého ul.
Dôvodom uzavretia je oprava hydroizolácie cestného mosta (a s tým súvisiaca oprava vozovky) nad železničnou traťou ( žkm 1,857, TÚ Bratislava - Štúrovo).
Mostný objekt je v správe ŽSR.
Cestná komunikácia v zmysle vyjadrení magistrátu hl.mesta Bratislava a mestskej časti Bratislava Nové Mesto nie je v tomto úseku v ich správe ani majetku.
Dopravné značenie bude osadené v noci z 20. na 21.09.2020.
Bližšie informácie


Vytvorené: 21.09.2020 07:22, webman
Hore
Hore
Hore