Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Televízia

tv-bratislavaAktuálne informácie o dianí v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto nájdete v TV Bratislava. Televízia je šírená v káblových rozvodoch UPC (analógový aj digitálny balík služieb) a Digi Slovakia v Bratislave a Magio. TV Bratislava vysiela aj online na internete prostredníctvom svojej internetovej stránky.

TV Bratislava je regionálna metropolitná televízia. Program tvorí spravodajstvo, publicistika, zastupiteľstvá, tématické magazíny a dokumentárne filmy. Spravodajský servis vysiela v premiére každý pracovný deň. Objemom výroby patrí medzi najproduktívnejšie regionálne televízie na Slovensku. 

Magazín s dĺžkou 30 minút je premiérovaný pravidelne v pondelok podvečer, pričom do konca týždňa je zaradených do vysielania 13 repríz. Jednotlivé reprízy sú do vysielania zaradené tak, aby boli rozložené vo všetkých dostupných časových úsekoch vysielania. Aktuálne informácie o vysielaní ako aj archív relácie nájdete na oficiálnej stránke televízie: http://www.tvba.sk/archiv/z-mestskych-casti/tyzden-v-novom-meste1/.

Kde si televíziu naladíte:

 

Vysielacia štruktúra magazínu "Týždeň v Novom Meste":

pondelok 09:10 a 13:30 19.10 (premiéra)
utorok 09:10 19:10
streda 09:10 19:10
štvrtok 09:10 19:10
piatok 09:10 19:10
sobota 09:10 19:10
nedeľa 09:10 19:10


Vytvorené: 23.10.2012 16:00, Tettinger Marek