Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Štvrť Emyháza

Stvrt_Emyhaza_04Vo veľkom priestore vymedzenom ulicami Kukučínovou, Hattalovou, Zátiším, Vajnorskou Riazanskou ulicou, v ktorom sa nachádzajú NKP č. 10503/1-8 Zátišie č. 3,5,7,9,11,13,15,17, ale aj nesúrodá zástavba od rodinných domov zo začiatku dvadsiateho storočia, cez staršie činžiaky, panelovú zástavbu, školskú budovu, budovu Štátneho pedagogického ústavu až k výrobným halám, sa v 19. storočí, ako to dokladuje plán z roku 1894 nachádzalo vidiecke sídlo Villa Hidvégház. Tento menší kaštieľ s hospodárskymi budovami s upravenou zeleňou v okolí, s veľkým záhradným priestorom deleným na úžitkovú a rekreačnú časť sa nachádzal v lokalite ohraničenej ulicami Hálkovou, Varšavskou, Brezovskou. V 20. storočí bol záhradný priestor nazývaný tiež Emyháza rozparcelovaný na individuálnu výstavbu, časť slúžila ako pionierska záhrada a v časti sa postavili objekty bývalého národného výboru.


Vytvorené: 26.01.2012 22:35, Tettinger Marek