Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Stredisko údržby zelene prerušilo odoberanie biologicko-rozložiteľného odpadu

17.03.2020 - Dôležitá informácia: Stredisko údržby zelene EKO-podniku VPS je z dôvodu prevencie až do odvolania uzavreté a neodoberá od obyvateľov Bratislavy-Nového Mesta žiaden biologicko-rozložiteľný odpad. Ďakujeme za pochopenie.
https://www.ekovps.sk/sk/novinky/161-stredisko-udrzby-zelene-je-uzavrete


Vytvorené: 17.03.2020 12:41, Borčin Ján