Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Stredisko kultúry Vajnorská hľadá vedúceho ekonomického oddelenia

19.06.2018 - Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská ul. 21, 831 03 Bratislava vyhlasuje výberové konanie

Názov funkcie: Vedúci ekonomického oddelenia

Miesto práce: Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská ul. 21, Bratislava

Základná zložka mzdy: od 600,- do 800,- eur + osobný príplatok po skončení skúšobnej doby

Náplň práce:
 • vedenie ekonomickej agendy, vedenie účtovníctva,
 • komunikácia s bankou, s ekonomicko - hospodárskym oddelením MČ BNM a príslušnými štátnymi orgánmi,
 • skladba a sledovanie čerpania rozpočtu,
 • dodržiavanie zákonov, tvorba a dodržiavanie smerníc súvisiacich s ekonomickou činnosťou organizácie,
 • správa a evidencia majetku organizácie,
 • tvorba výkazov a zodpovednosť za ich správne a včasne predkladanie.

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritériá a požiadavky:
 • prax v účtovníctve rozpočtovej organizácie min. 3 roky
 • bezúhonnosť
 • samostatnosť
 • rozhodnosť
 • zodpovednosť
Predpokladaný termín nástupu: august 2018

Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom * zaslať do 06.07.2018 na adresu:
Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto,
sekretariát, ul. Vajnorská 21
831 03 Bratislava 3
alebo info@skvajnorska.sk

*Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Stredisku kultúry BNM súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenému SK BNM za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia

 


Vytvorené: 19.06.2018 10:04, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore