Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu kultúrny referent

09.04.2019 - Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21 hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu kultúrny referent.
Podrobné informácie


Vytvorené: 09.04.2019 10:04, webman