Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto hľadá referenta pre kultúru a vzdelávanie

17.03.2017 -
Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referenta pre kultúru a vzdelávanie
 
Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto,  Vajnorská ul. 21, 831 03 Bratislava  vyhlasuje výberové konanie 
Názov funkcie: referent pre kultúru a vzdelávanie
Miesto práce: Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto,  Vajnorská ul. 21, Bratislava  
 
Náplň práce:
Organizovanie a zabezpečovanie:
  • výchovno – vzdelávacích a zábavných aktivít pre všetky vekové kategórie
  • tvorivých dielní
  • krúžkovej a kurzovej činnosti
  • výchovných koncertov
  • kultúrnych a športových podujatí
Druh pracovného pomeru: plný úväzok 
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredoškolské vzdelanie
Iné kritériá a požiadavky:
  • flexibilita
  • bezúhonnosť
  • práca s PC
Predpokladaný termín nástupu: apríl 2017 
K žiadosti  je potrebné doložiť: Súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom  výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
           
Žiadosti zaslať  do  27. 03. 2017 na adresu: Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto,  personálne odd., Vajnorská ul. 21, 831 03 Bratislava alebo info@skvajnorska.sk

 


Vytvorené: 17.03.2017 09:51, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore