Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Ste chronický pacient? Požiadajte lekára o predpis liekov na dlhšie obdobie

Ste chronický pacient? Požiadajte lekára o predpis liekov na dlhšie obdobie
24.03.2020 - Slovenská lekárnická komora vydala pre pacientov usmernenie pre výdaj užívaných liekov, ktorým chce predísť častým návštevám lekárni. Ako postupovať?

Ak ste chronický pacient, ktorý pravidelne navštevuje verejné lekárne kvôli výdaju dlhodobo užívaných liekov (vysoký tlak krvi, diabetes, astma a pod.) požiadajte – najlepšie telefonicky, alebo mailom – predpisujúceho lekára, aby vám predpísal elektronický lekársky predpis s maximálnym možným množstvom užívaných liekov. U väčšiny liekov je to v dávke na tri mesiace, u liekov s obsahom omamných a psychotropných látok v dávke na jeden mesiac. ‚‚Predídete tak potrebe častejšej návštevy verejnej lekárne a vyhnete sa riziku infekčného ochorenia, ktorého priebeh môže byť pri chronických ochoreniach komplikovanejší,“ upozorňuje lekárnická komora.

Po predpísaní liekov telefonicky kontaktujte vášho lekárnika a informujte sa o aktuálnej dostupnosti predpísaných liekov. V prípade nedostupnosti lieku tak nemusíte navštíviť viac lekární, prípadne sa do lekárne opakovane vrátiť, ak je nutné liek objednať.

Lekárnici odporúčajú využiť možnosti, ktoré poskytuje tzv. generická preskripcia – t.j. nepožadovať striktne liek konkrétneho výrobcu, ktorý môže byť prechodne nedostupný a konzultovať všetky dostupné možnosti zabezpečenia liečby pomocou liekov s vašim lekárnikom.

Ak ste akútny pacient a požadujete výdaj liekov bez lekárskeho predpisu, alebo pacienti s lekárskym predpisom na liek, ktorý neužívajú dlhodobo (napr. antibiotiká, analgetiká, antihistaminiká, a pod.), zvážte osobnú návštevu verejnej lekárne a ak máte možnosť, požiadajte o výber liekov príbuzných či známych. ‚‚Prispejete tak k prechodnému zníženiu koncentrácie chorých pacientov v priestoroch lekární,“ dodáva Slovenská lekárnická komora.

Ak ste pacient so symptómami ako horúčka, suchý kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti hlavy a kĺbov, vyhnite sa kontaktu s inými ľuďmi a kontaktujte call centrum Úradu verejného zdravotníctva (0917 222 682), prípadne rýchlu zdravotnú pomoc (112).

Ak ste zdraví a do lekárne chodíte nakupovať výživové doplnky, liečebnú kozmetiku a iný sortiment, odložte návštevu lekárne aspoň o mesiac.

Ďalšie informácie: https://www.slek.sk/aktuality/vyhlasenie-slovenskej-lekarnickej-komory-covid-19


Vytvorené: 24.03.2020 08:43, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore