Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Štatistický úrad zisťuje informácie o ekonomickej situácii domácností

13.02.2017 - Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017. Je súčasťou európskeho projektu, ktorý koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne. Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad bytová otázka mladých, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadlženosť domácností, prístupnosť získania úveru atď. Výsledky zisťovania umožnia získať pohľad na ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čím sa stanú prínosom v mnohých hospodársko-politických oblastiach eurosystému.
Pre rok 2017 bolo do zisťovania vybraných viac ako 400 obcí, medzi nimi aj mestská časť Bratislava – Nové Mesto. Zisťovanie bude prebiehať v mesiacoch február až apríl 2017. V tomto období vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR s oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Štatistický úrad garantuje, že všetky informácie, ktoré domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru. 


Vytvorené: 13.02.2017 09:37, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore