Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Štatistický úrad bude zisťovať, ako sú Slováci na tom s informačnými technológiami

12.04.2017 - Štatiastický úrad SR v súlade s projektom EÚ realizuje v roku 2017 Zisťovanie o využití informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov. Cieľom je zistiť úroveň vybavenosti domácností, znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využívania týchto technológií. Výsledky budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku, ale aj pri medzinárodnom porovnávaní.
Na Slovensku bolo do zisťovania vybraných takmer 160 obcí (medzi nimi aj bratislavské Nové Mesto) a 4700 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 20. apríla do 31. mája 2017.   
V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník, ktorý je poviný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Štatistický úrad garantuje, že všetky informácie, ktoré domácnosti poskytnú, budú chránené, nezverejnia sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatististiky.


Vytvorené: 12.04.2017 15:20, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore