Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Štatistici navštívia opäť domácností, budú sa pýtať na príjmy a životné podmienky

07.04.2017 - Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré sa uskutočnili v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2016. Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín EÚ o príjmoch a životných podmienkach domácností.
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 vybraných 500 obcí, medzi nimi aj bratislavské Nové Mesto. Do zisťovania je zaradených cca 6000 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 10. apríla do 29. mája 2017.
V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník, ktorý je poviný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Štatistický úrad garantuje, že všetky informácie, ktoré domácnosti poskytnú, budú chránené, nezverejnia sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatististiky.Vytvorené: 07.04.2017 12:36, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore