Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Starosta a poslanci zložili sľub, v Novom Meste sa začalo nové funkčné obdobie samosprávy

Starosta a poslanci zložili sľub, v Novom Meste sa začalo nové funkčné obdobie samosprávy
06.12.2018 - Novozvolení starosta Rudolf Kusý a 25 poslancov Miestneho zastupiteľstva bratislavského Nového Mesta dnes zložili sľub, ktorým sa v našej mestskej časti začalo nové funkčné obdobie miestnej samosprávy.
Rudolf Kusý je starostom už tretie volebné obdobie po sebe. V príhovore poďakoval poslancom doterajšieho zastupiteľstva, ako aj kolegom z miestneho úradu za spoluprácu a spoločne dosiahnuté výsledky. Novozvoleným poslancom zablahoželal a požiadal ich o spoluprácu, ktorá bude prospešná pre ďalší rozvoj Nového Mesta a Bratislavy. Starosta predstavil hlavné úlohy, ktoré stoja pred samosprávou: pokračujúca rekonštrukcia škôl a škôlok, vybudovanie nových materských škôl, riešenie parkovacej politiky v spolupráci s hlavným mestom, či vybudovanie sociálneho zariadenia s celodennou starostlivosťou. Zvlášť sa venoval novej výzve – sčítaniu obyvateľov, ktoré Slovensko čaká o pár rokov a ktoré má priamy dopad na financovanie samosprávy. Podľa Rudolfa Kusého bude preto dôležitou úlohou presvedčiť čo najviac ľudí, ktorí žijú v Novom Meste a prijímajú od samosprávy rôzne benefity, aby si tu aj nahlásili trvalý pobyt a prihlásili sa v sčítaní k Novému Mestu. „V prípade, že len u nás, v Novom Meste, zvládneme túto úlohu úspešne, môžeme získať do rozpočtu mestskej časti každý ďalší rok o jeden milión eur naviac,“ zdôraznil starosta.
Na ustanovujúce zasadnutie novomestského zastupiteľstva prijal pozvanie aj novozvolený primátor Bratislavy Matúš Vallo. „Spolupráca s mestskými časťami je základom dobrého mesta,“ skonštatoval v príhovore. Nové Mesto označil za veľkú a významnú mestská časť, v ktorej vidí priestor na úspešnú spoluprácu s prínosom pre Nové Mesto aj Bratislavu.
Prvé riadne zastupiteľstvo Nového Mesta je naplánované na február budúceho roka. 

Poslanci miestneho zastupiteľstva - funkčné obdobie 2018-2022:
Andrej Árva
Katarína Augustinič
Andrej Balga
Pavol Dubček
Branislav Filipovič
Pavol Galamboš
Libor Gašpierik
Tomáš Korček
Martin Lovich
Marianna Mašátová Haliaková
Richard Mikulec
Vladimír Mikuš
Jakub Mrva
Juraj Petrovič
Edita Pfundtner
Katarína Šebejová
Roman Štamberský
Silvia Švecová
Darina Timková
Pavol Troiak
Peter Vaškovič
Martin Vlačiky
Vladimír Volf
Peter Weiss
Stanislav Winkler

Čítajte aj: www.banm.sk/15134-sk/vysledky-volieb-do-organov-samospravy-obci-v-novom-meste/


Vytvorené: 10.12.2018 09:14, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore