Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Správa pre starostu

Na zaslanie odkazu pre starostu môžete využiť oficiálny plugin portálu Odkaz pre starostu, ktorý sa nachádza na stránke venovanej čistote a poriadku v Novom Meste. Prípadne napíšte nám vaše otázky pomocou kontaktného formulára.Vytvorené: 03.07.2013 18:17, Tettinger Marek