Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Športoviská a ihriskáVytvorené: 22.02.2012 09:58, Tettinger Marek