Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Športová hala Pasienky

IMG_2954Športová hala nadčasovej konštrukcie s jasne definovaným tvarom dvoch krížiacich sa parabolických oblúkov prestrešených zavesenou lanovou konštrukciou. Športová hala na Pasienkoch je čiastočnou kópiou pôvodnej originálnej haly Paraboleum v Raleigh v USA, z vtáčej perspektívy má tvar lipového listu. Autorom stavby je Ing. arch. Jozef Chovanec, stavebná časť - Ing. Jozef Poštulka. Projekt bol dokončený v roku 1958, realizácia stavby v roku 1962. Pôvodná kapacita divákov 3500 miest sa po úpravách zväčšila až na 5500, za určitých podmienok sa sem zmestí až 6100 divákov. V centrálnej časti stavby je situovaná hracia plocha a priestory pre divákov (štyri sektory cca po 1125 divákov), vo východnej časti športového komplexu sa nachádzajú dve menšie krídla budovy napojené na priestor haly južné slúži ako tréningová telocvičňa, v severnom objekte sú šatne, administratíva a iné hospodárske prevádzky.


Vytvorené: 26.01.2012 22:05, Tettinger Marek