Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Sobáše v Novom Meste iba v zákonnom stanovenom počte

13.03.2020 - V zmysle zavádzania preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu a ochorenia COVID – 19 na území Slovenskej republiky oznamujeme občanom, že až do odvolania platí obmedzenie organizovania sobášov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto iba v zákonnom stanovenom počte.
Pre viac informácií kontaktujte priamo Matričný úrad: https://www.banm.sk/matricny-urad/


Vytvorené: 13.03.2020 10:50, Borčin Ján