Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Služby OLO počas sviatku 17. novembra

Služby OLO počas sviatku 17. novembra
11.11.2022 - Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) bude vo štvrtok 17. novembra 2022, počas štátneho sviatku, vykonávať odvoz odpadu bez zmien.

Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu, kuchynského biologicky rozložiteľného bioodpadu a záhradného bioodpadu bude počas sviatku 17. novembra (štvrtok) prebiehať bez zmeny, teda podľa bežného harmonogramu platného na tento deň.

Zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste 2 bude vo štvrtok 17. novembra zatvorený. Počas pracovných dní je zberný dvor otvorený od 8:00 do 18:00 a v sobotu taktiež od 8:00 do 18:00.

Zberný dvor Rača na ul. Pri Šajbách 1 bude tiež zatvorený. Najbližšie bude otvorený v sobotu 19.11. od 8:00 do 15:00.

Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO) bude počas tohto sviatku zatvorené. Od 5. septembra do 31. decembra 2022 ZEVO neprijíma odpad od externých zákazníkov až na výnimky, a to z dôvodu príprav a realizácie odstávky.

KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia na Pestovateľskej 13 (OC Korzo) bude vo štvrtok 17. novembra 2022, počas štátneho sviatku zatvorené. Návštevníci sú v KOLO opäť vítaní počas nasledujúcich pracovných dní od 10:00 do 18:00 a cez víkend od 10:00 do 17:00. V pondelky je KOLO zatvorené.

Zákaznícke centrum bude počas sviatku dostupné v skrátených hodinách od 7:00 do 12:00 a bude vybavovať výlučne e-mailové (zakazka@olo.sk) a telefonické (02/50 110 111) požiadavky.

Zdroj: https://www.olo.sk/17-novembra-pocas-statneho-sviatku-bude-odvoz-odpadu-vykonany-bez-zmien/


Vytvorené: 11.11.2022 08:43, webman
Hore
Hore
Hore