Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Slovenský Červený kríž bude 14. novembra vydávať potravinovú pomoc ľuďom v hmotnej núdzi

Slovenský Červený kríž bude 14. novembra vydávať potravinovú pomoc ľuďom v hmotnej núdzi
06.11.2019 - Slovenský Červený kríž distribuuje v novembri 2019 opäť balíky potravinovej pomoci v rámci Operačného programu EÚ FEAD občanom a rodinám v hmotnej núdzi. Občania, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi a splnili ďalšie definované kritériá, dostanú prostredníctvom Slovenského Červeného kríža potravinový balík. Balíky pre príjemcov s trvalým pobytom v Bratislave – mestská časť Nové Mesto, budú v riadnom termíne vydané v termíne:
Štvrtok 14. 11. 2019 10.00 - 10.30, Sociálna výdajňa, Šancova 112, Bratislava budova Tržnice, 1. poschodie
V prípade, že si zo závažných dôvodov nebudete môcť balík prevziať v uvedenom termíne, môžete využiť náhradný termín:
Štvrtok 21. 11. 2019 10.00 - 10.30, Sociálna výdajňa, Šancova 112, Bratislava budova Tržnice, 1. poschodie
Do výdajne sa, prosím, dostavte v uvedenom čase prioritne osobne alebo vám balík môže vyzdvihnúť vami poverené osoba (manžel, dcéra, osobný asistent..). K prevzatiu balíka je potrebné priniesť občiansky preukaz osoby, ktorá balík preberá a list, ktorý vám bol doručený poštou. Hmotnosť balíka je 13,5 kg, je nutné si zabezpečiť primerané prostriedky na odvoz (vozík alebo veľkú tašku).


Vytvorené: 06.11.2019 08:50, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore