Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Sídlisko Biely Kríž

Sidlisko_Biely_Kriz_02Sídlisko obytných domov pre pracovníkov CHZJD bolo postavené podľa projektov architekta Vladimíra Karfíka v rokoch 1947 – 1959. Pozostáva zo 4 trojpodlažných domov, v ktorých sú 2, 3- izbové byty a dvojgarsónky s kompletným príslušenstvom. V dvoch objektoch na prízemí sa nachádzali obchodné priestory. Do sídliska patria ďalšie dva 4- podlažné objekty obdĺžnikového pôdorysu a jeden v tvare L s bytmi riešenými ako v uvedených predchádzajúcich domoch.


Vytvorené: 26.01.2012 22:04, Tettinger Marek