Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Sezónne ukončenie odvozu bio odpadu z hnedých zberných nádob

02.11.2017 - Oznamujeme občanom, že odvoz bio odpadu z hnedých zberných nádob v Bratislave bude ukončený 30. 11. 2017. Opätovný odvoz tohto odpadu bude prebiehať od 1. 3. 2018.
Podrobné informácie OLO a.s. 


Vytvorené: 02.11.2017 10:29, webman