Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Sekretariát starostu

Sekretariát starostu
Anetta Davidová
telefón: 02/49 253 422
fax: 02/44 258 840
e-mail: sekretariat@banm.sk
Soňa Jančovičová
telefón: 02/49 253 422
e-mail: sekretariat@banm.sk

Hovorca starostu
Mgr. Marek Tettinger
telefón:. 02/49 253 425
mobil: 0918/707 252
e-mail: hovorca@banm.sk

Výkonný redaktor časopisu Hlas Nového Mesta
Ing. Jana Škutková
telefón: 02/49 253 241
e-mail: jana.skutkova@banm.sk

Personálny útvar
Ing. Zuzana Lehocká
kancelária č. 407/4. poschodie
telefón: 02/49 253 243
e-mail: zuzana.lehocka@banm.sk

Správca portálu Odkaz pre starostu a fotografka
Bc. Jana Plevová
telefón: 02/49 253 241
e-mail: jana.plevova@banm.skfotograf@banm.skodkazprestarostu@banm.sk

Útvar krízového riadenia - CO
Ján Mikulec
telefón: 02/49 253 323
e-mail: co@banm.sk


Krízový štáb

Štatút krízového štábu BANM
Zápisnica z rokovania krízového štábu 21.08.2020
Zápisnica z rokovania krízového štábu 27.05.2020
Zápisnica z rokovania krízového štábu 21.04.2020
Zápisnica z rokovania krízového štábu 03.04.2020
Zápisnica z rokovania krízového štábu 17.03.2020


Členovia krízového štábu
Predseda -  Mgr. Rudolf Kusý, starosta
Podpredseda - Ing. Ignác Olexík, PhD., prednosta MÚ BANM
tajomník - Ján Mikulec, Útvar krízového riadenia - CO
člen - Mgr. Ján Kocsis, mestská polícia
člen - Ing. Martin Bohm, kontrolór MÚ BANM
člen - Veronika Janíková, EKO podnik VPS
člen - Roman Farský, vodič
člen - Daniel Hulín, zástupca prednostu

 


Vytvorené: 01.03.2010 20:41, Kollárik Ľudovít
Hore
Hore
Hore