Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Rybársky zväz: Na Kuchajde platí zákaz lovu rýb

Rybársky zväz: Na Kuchajde platí zákaz lovu rýb
23.04.2019 - Z dôvodu prebiehajúceho ochorenia rýb sprevádzaného ich úhynom je na revíri 1-0980-1-1 Štrkovisko Kuchajda vyhlásený VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB. To znamená, že sa na uvedenom revíri nesmie loviť žiadna ryba. Zákaz trvá až do odvolania. Informoval o tom Slovenský rybársky zväz Miestna organizácia Bratislava IV., ktorý vec rieši s veterinárom a ichtyológom. Aktuálne informácie o situácii nájdete na stránke Slovenský rybársky zväz Mo Bratislava 4.
V areáli Kuchajdy sa nachádza prírodné kúpalisko, ktoré je zároveň rybárskym revírom. S tým súvisí a fakt, že sa s prvým teplejším počasím na brehu Kuchajdy každoročne objavujú uhynuté ryby. Na rozdiel od aktuálnej situácie, tento jav nie je ničím výnimočný a každoročne sa v tomto období opakuje na brehu Kuchajdy, aj na iných vodných plochách. Najčastejšou príčinou je "kondícia" obsádky, ktorá bola nasadená do jazera - niektoré jedince boli oslabené a neprežili. Pri nasádzaní rýb je vždy povolený úhyn (nie všetky ryby sa úspešne aklimatizujú). Správcom rybárskeho revíru je Slovenský rybársky zväz Bratislava IV., ktorý pravidelne zabezpečuje čistenie brehov a vyzbieravanie uhynutých rýb.
Mestská časť je správcom areálu Kuchajda. Ako každý rok, aj tentoraz pred otvorením kúpacej sezóny zabezpečí na Kuchajde rozbory povrchovej vody v zmysle platnej právnej legislatívy odborne spôsobilou akreditovanou firmou (Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva) a na základe ich výsledkov bude počas letných mesiacov spustená oficiálna kúpacia sezóna. Počas nej bude voda kontrolovaná pravidelnými odbermi.


Vytvorené: 24.04.2019 08:50, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore