Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Rozšírenie prevádzky na výkup a spracovanie železného šrotu a farebných kovov v areáli závodu Istrochem a. s. Bratislava-Nové Mesto

Názov akcie: Rozšírenie prevádzky na výkup a spracovanie železného šrotu a farebných kovov v areáli závodu Istrochem a. s. Bratislava-Nové Mesto
Navrhovateľ: TSR Slovakia s.r.o., Röntgenova 28, 851 01  Bratislava
Zámer: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-prevadzky-na-vykup-spracovanie-zelezneho-srotu-farebnych-ko

Konanie podľa Z.č. 24/2006 Z.z. (EIA/SEA)
  1. Oznámenie pre občanov zo dňa 07.12.2017
  2. Oznámenie pre občanov o zámere zo dňa 22.08.2017


Vytvorené: 22.08.2017 12:10, webman
Hore
Hore
Hore