Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Rozpočtové opatrenia MČ BNM na rok 2015Vytvorené: 24.06.2015 10:17, webman