Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore
Názov Dátum Druh Súbor
Rozhodnutie - Areál reštaurácie v lokalite Železná studnička - Rotunda na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 19598 a 19603/1v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 09.11.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Hore
Hore
Hore