Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Rozhodnite, ktoré občianske projekty potrebuje Nové Mesto v roku 2018

Rozhodnite, ktoré občianske projekty potrebuje Nové Mesto v roku 2018
27.10.2017 -

Milí Novomešťania,
v týchto dňoch Vám do schránok boli doručené hlasovacie lístky, prostredníctvom ktorých budete mať možnosť rozhodnúť o tom, ktoré občianske projekty, celomestské, či lokálne zadania by mali obohatiť alebo zlepšiť život v našej mestskej časti v roku 2018. Hlasovať môže každý obyvateľ mestskej časti, ktorý dovŕšil vek 15 rokov.

Kedy a kde môžem hlasovať

Hlasovacie lístky môžete odovzdať od 2.11. do 13.11. v časoch otváracích hodín na Miestnom úrade Bratislava – Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1, vo všetkých novomestských knižniciach (www.banm.sk/kniznica-bratislava-%E2%80%93-nove-mesto/) a vo všetkých denných centrách seniorov (www.banm.sk/2462-sk/denne-centra-seniorov/).
Ak ste nedostali hlasovacie lístky priamo do schránky, alebo by chceli hlasovať viacerí členovia vašej domácnosti, lístky navyše sú aj na hlasovacích miestach, kde ich môžete vyplniť. V prípade, že tieto miesta pre vás nie sú dostupné, môžete hlasovať aj cez internet na stránke pr.banm.sk/liferay/hlasovanie-2.11-13.11.2017. Hlas odovzdaný fyzicky má väčšiu váhu (pri projektoch 60%, pri zadaniach 90%) než hlas odovzdaný online.

Z čoho si môžem vyberať

V participatívnom rozpočte dostávate príležitosť spolurozhodnúť o tom, kam nasmerovať časť našich obecných peňazí. Tentokrát môžete vybrať až zo 63 návrhov, ktoré spolu tvoria komplexný súbor kľúčových rozvojových aktivít pre mestskú časť Bratislava - Nové Mesto. Tento súbor je výsledkom spracovania vyše 300 návrhov, ktoré na verejných stretnutiach a ďalších akciách vzišli v uplynulom roku z podnetov od vás, obyvateľov. Takáto rozsiahla účasť na uvažovaní o tom, ako naložiť s našimi daňami, je na Slovensku unikátna a výnimočná.

Pozrite si podrobnejšie popisy návrhov, z ktorých môžete vybrať: pr.banm.sk/liferay/prehlad-projektov-a-zadani

Prajeme vám dobrú voľbu, ktorá prispeje k spokojnosti všetkých. Ďakujeme za váš názor!


Upozornenie:

(POZOR! Slovenská pošta nám rozdistribuovala časť hlasovcích lístkov pre Kramáre na Kolibu. Už pracujeme na náprave. Náhradné lístky nájdete na hlasovacích miestach v Knižnici a Dennom centre seniorov na Jeséniovej ulici od utorka 31.10.2017.)
 Vytvorené: 06.11.2017 13:31, Borčin Ján